неделя, юли 12, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

В началото на януари: Отварят мярката за напояване

Тя се подготвя от 8 години

До няколко седмици се очаква да бъде отворена мярка 4.3 за напояване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) се очаква да стартира с малко забавяне от 2 до 3 седмици и да бъде отворена в началото на януари“, обяви министърът на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Десислава Танева. „Имаме 100% увереност, че мярката ще стартира. Тя се подготвя от 8 години“, допълни Танева.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ бе анонсирана от аграрното министерство за 2019 г., но вероятно ще бъде отворена през първата половина на януари 2020 г. Мярката цели възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди. Според индикативния график за 2019 г. мярката ще бъде с обща равностойност на 50 465 860 евро. Допустимите инвестиции ще бъдат насочени към намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата, както и в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

„Според индикативния график за 2020 г. през следващата година ще бъдат отворени 11 нови мерки на стойност 52,5 млн. евро“, допълни още министър Десислава Танева.

Виктор Павлов