четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

В очакване на подмярка 4.1

Всички питат ще бъде ли отворен приемът днес?!

Фермерите са притаили дъх в очакване министерството на земеделието да даде начало на приема на проекти по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделски стопанства, където приоритетни ще бъдат животновъдството и производството на плодове и зеленчуци. Приемът беше планиран за 19 април и  ще се насърчавжинвестиции за опазване на водите от замърсяване с нитрати от животновъдните ферми. Според критериите, одобрени от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., става въпрос за пет вида дейности.

На първо място това е покупката, строителството или обновяването на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Ще се подпомага и покупката и инсталирането на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Средства ще се дават и за изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък, а също и изграждане, модернизиране или оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството. На пето място ще се отпускат субсидии за изграждане,модернизиране или оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране.

Администрацията подготви и нов списък с нитратните зони, където подобни инвестиции ще бъдат одобрявани. Някои от общините са с ограничение на надморската височина, но повечето са с пълен обхват.

С ограничение до 100 м надморска височина са терените в общините Айтос и Любимец, Несебър, Поморие Свиленград Харманли. Петрич е единствената общини, чиито уязвими зони са с надморска височина до 150 метра.

Уязвимите зони с надморска височина до 200 метра са Велики Преслав, Велико Търново Видин, Димово, Златарица, Монтана и Ружинци.

До 250 м. надморска височина са уязвимите зони в общините Болярово и Братя Даскалови, Елхово, Кричим, Стамболово, Стара Загора Хасково и Чирпан.

До 300 метра надморска височина са уязвимите зони в общините Брезово, Враца, Върбица, Криводол, Ловеч, Луковит, Мездра, Минерални бани Омуртаг Първомай, „Родопи” и Севлиево.

До 450 метра са зоните в общините Гурково Пазарджик Сопот и Стрелча

До 750 м надморска височина са зоните в община Велинград, а до 800 метра са уязвимите зони в общгина Ракитово.

Виктор Павлов