сряда, юни 26, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаСъвети

Върхови добиви от ечемик

Вече няколко години българските земеделски производители разполагат с нова технология в зърнопроизводството житни култури – хибриден ечемик. Хибридният ечемик се предлага от Синджента с търговския бранд Hyvido и придобива все по-широко разпространение благодарение на отличните си добиви в България.

Върхови добиви от ечемикВърхови добиви от ечемик
9ХилядиЧетения
NivaBG.com

Вече няколко години българските земеделски производители разполагат с нова технология в зърнопроизводството житни култури – хибриден ечемик. Хибридният ечемик се предлага от Синджента с търговския бранд Hyvido и придобива все по-широко разпространение благодарение на отличните си добиви в България. Това не е никаква изненада, защото Синджента е водеща компания не само в растителната защита, но и в генетиката в глобален мащаб. Хибридният ечемик Hyvido се наложи в много Европейски страни, но показателно за неговите добивни резултати е налагането му в страни като Унгария,Великобритания и Германия.

 

Преди да направим преглед на резултатите от жътвите в страната, ето подробности за агрономическите характеристики на хибридния ечемик Hyvido. Hyvido е първият хибриден ечемик и според Синджента е революционна технология в житни култури, която предлага нов по-висок стандарт на добиви в ечемика при изключително висока стабилност, всяка година, при всякакви условия на отглеждане. Hyvido е хибриден ечeмик за фураж и се отличава с по-висок добивен потенциал от конвенционалните сортове, изключително висока стабилност на добивите и дава върхови резултати както при интензивни условия на отглеждане, такаи при тежки почвено-климатични условия и засушаване. Hyvido има подобрени агрономически характеристики:ниска сеитбена норма (180-200 к.с./кв.м), гъвкавост по отношение на времето на сеитбата, има мощен старт и растеж, развива по-голяма и по-мощна коренова система и повече братя на растение, повече класове и зърна. Най-впечатляваща и видима за Hyvidoеспособността му да развива повече братя – 10-12 продуктивни братя, в определени случаи дори 15, което всъщност е обяснението как при тази ниска сеитбена норма се постигат върхови добивни резултати. Hyvido се отглежда при различна технология на торене, но веднага отбелязваме – не изисква по-интензивно торене, само до 14кг/дка Азот, като от тези 14 кг трябва да се извадят наличните в почвата; втората особеност е, че не се тори наесен, а два пъти напролет, за да се изхранят многото братя. Прилага сеи растежен регулатор (например Модус Ево), за да се предпази културата от полягане и да се реализира генетично заложения добивен потенциал. Hyvido се справя отлично и при екстензивни условия на отглеждане и засушаване благодарение на много мощната коренова система, която развива, поради което усвоява 30% по-добре наличните водни иазотни запаси.

Синджента предлага три различни хибрида, подбрани за България така, че да има подходящ хибрид за всички райони на страната и всички специфики на почвено-климатични условия. Имената на хибридите са Жалон (гъвкав и адаптивен), Тектуу (изключително високодобивен при по-интензивни условия на отглеждане) и Зуу (най-ранен от всички, подходящ за засушливи и горещи региони), като и трите хибрида са шест редови.

 

Ето и по-подробна информация за добивния потенциал на Hyvido с добивите от тази и предходни години от опитните полета на Синджента. В България през сезон 2014/15 година Синджента Hyvido постигна множество резултати над 700 и 800 кг/дка, като впечатляващи бяха резултатите в Ново Село/Видин – 837 кг/дка, Козловец/В. Търново – 860 кг/дка, Тюленово/Добрич – 898 кг/дка. Средният добив за страна беше 762 кг/дка с впечатляваща осреднена разлика от 145 кг/дка в полза на Hyvido в сравнение с конкурентни конвенционални сортове ечемик от същите полета.

ДОБИВИ Hyvido

През сезон 2015/2016 година Hyvido постигна също впечатляващи резултати, например в

 

м.Узуново/Видин – 918 кг/дка;

в Дибич/Шумен – 941 кг/дка,

в Карнобат/Бургас – 838 кг/дка.

 

На база на сравнение на осреднените резултати от едни и същи опитни полета в Северна България Hyvido надмина конкуренцията със 125 кг/дка и среден добив от 739 кг/дка, а в Южна България с впечатляващите 183 кг/дка повече и отново среден добив от 739 кг/дка.

През сезон 2016/17 година Hyvido постигна впечатляващи резултати като 918 кг/дка в Камено/Бургас и 995 кг/дка в Сърнево/Хасково и осреднен резултат за Южна България от 879 кг/дка. В Северна България също бяха постигнати върхови добиви от 920 кг/дка в Бяла Слатина/Монтана и 1011 кг/дка в Гецово/Русе, като осредненият резултат за Северна България бе 884 кг/дка.

 

И така, следват с по-големи подробности добивните резултати от Hyvido през 2018 година – една трудна година с неблагоприятно развитие на земеделския сезонпоради лоши климатични условия. Може би предходните думи са ви създали впечатление за „оправдание“ за по-ниски добивни резултати.

 

Не!, и през 2018 година Hyvido впечатлява силно: осредненият резултат за Северна България от трите хибрида показва 805 кг/дка; за Южна България – 651 кг/дка. Върховите добиви са 934 кг/дка в Сенокос/Добрич от Жалон и 860 кг/дка от Зуу в Царимир/Пловдив.Както Жалон, така и Тектуу дадоха множество резултати над 800 кг/дка в Северна България, например: Жалон – 867 кг/дка в Козаревец/В.Търново и 934 кг/дка в Сенокос/Добрич, а Тектуу – 834 кг/дка във Вълчетрън/Ловеч и 857 кг/дка в Тюленово/Варна.За Зуу впечатляващи бяха резултатите в Межда/Бургас – 719 кг/дка и 860 кг/дка в Царимир/Пловдив.От значение е да се отбележи, че на същите опитни полета конкурентни конвенционални сортове не прехвърлиха 550 кг/дка в Южна България и трудно прехвърлиха добив от 600 кг/дка в Северна България. А средният резултат на Синджента от 3те хибрида на 14 опитни полета показва 651 кг/дка за Южна България и 805 кг/дка за Северна България, като рекордьор е Зуу с 860 кг/дка в Южна, а в Северна България Жалон и Тектуу си съперничат в зависимост от това, дали условията са по-интензивни или по-ексетзивни, но и двата хибрида дават стабилни резултати над 800 кг/дка и рекордни над 900 кг/дка.

 

Според колегите от Синджента, ечемикът има незаменимо място в сеитбо-оборота на България и дори е задължителна част от ротацията на културите в определени региони на страната. Те смятат, че това, наред с подобряването на изкупните цени от началото на 2018 година и отличните резултати на Hyvido през последните четири сезона, ще накара много замеделски производители да заложат на хибридния ечемик на Синджента.

NivaBG.com