събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Вероятно и фермерите ще получат компенсация за скъпия ток

Помощта ще е 110 лв за мегават

Вероятно и фермерите ще получат компенсация за скъпите цени на тока. Над 630 хиляди фирми, които са небитови крайни клиенти на електроенергия по смисъла на параграф 1, точка 27 г и 33 а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, ще получат компенсация от 110 лв на мегават часа ползван ток. Това беше съобщено от премиера Стефан Янев като една от най-важните мерки в подкрепа на бизнеса, чиито разходи за ток се вдигнаха изключително много през последните месеци.

Помощта ще се отпуска автоматично въз основа на сключен договор между министерство на енергетиката и търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти и оператор на организиран борсов пазар на електрическа енергия, посочиха от пресцентъра на МС.

Министерският съвет е приел програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия. Полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на база на потребената енергия в мегаватчаса и във фиксираната ставка за подпомагане. Бюджетът на програмата е в общ размер 450 милиона лева, а периодът за действие на тази помощ бъде от 1 октомври т. г до 30 ноември 2021 г. включително, като компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 г. По всяка вероятност земеделските стопанства и фирмите от хранителната индустрия също могат да разчитат на тази помощ.

Мярката за подкрепа допълва предварително и допълнително предприетите други мерки на национално ниво за повишаване на прозрачността и подобряване функционирането на енергийния пазар и засилване на регулаторния контрол. Тя е в унисон и със съобщение на Европейската комисия от 13 октомври 2021 г. , озаглавено „Справяне с нарастващите цени на енергията, набор от инструменти на действие и подкрепа. Средствата ще бъдат осигурени по държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни средства в размер на 450 милиона лева от АЕЦ „Козлодуй“. Според решението на МС, през следващите отчетни години ще се намали с посочената сума дължимият за внасяне дивидент от Българския енергиен холдинг

Виктор Павлов