неделя, декември 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Винопроизводителите ще получат 8,6 млн. лева за промоции на вина

Д-р Димитър ГайдарскиД-р Димитър Гайдарски

За 2024 година са предвидени над 1,2 млн. лева по две мерки, проекти за които могат да се подават между 1 и 15 декември

Винопроизводителите ще имат достъп до общо 8,6 млн. лева за популяризиране на българските вина на пазарите на трети страни. От фонд „Земеделие“ съобщиха, че между 1 и 15 декември те ще могат да кандидатстват по две мерки- за информационни кампании в страните членки на ЕС и за популяризиране на вината на пазарите на трети страни.

По интервенцията „Информиране в държавите-членки“ се финансират кампании на неправителствени организации и организации на винопроизводителите, целящи да информират потребителите за отговорната консумация на вино и рисковете, свързани с консумацията на алкохол. Другият тип проекти, които могат да бъдат подавани, са свързани с популяризиране на вината със защитени наименования и политиката за качество на ЕС. Допустими за финансиране са информационни кампании в медиите, участия в изложения, панаири, фестивали, организиране на различни събития и дегустации.

През финансовата 2024 г. бизнесът ще може да разчита на 760 хил. лв европейско финансиране и близо 456 хил. лв- национално. През 2025 г. и 2026 г. сумите ще бъдат съответно 978 хил. лв от ЕС и 587 хил. лв от държавния бюджет. Програмите за информиране в държавите-членки могат да бъдат с продължителност от една, две или три години като по схемата за популяризиране на отговорната консумация на вино могат да бъдат получени максимум 50% от допустимите разходи на проекта като европейско подпомагане и 30% като национално подпомагане. По другата възможност- за популяризиране на качеството на вина със защитени наименования, се покриват единствено 50% от разходите чрез европейско финансиране. Един проект може да получи между 500 хил. лева и 1 млн. лева, в зависимост от това дали кампанията е една, две или три години. За популяризиране на вината ни в трети страни максималният размер на подпомагането е от 250 хил. лева за фирми и до 750 хил. лева за сдружения. За двугодишни кампании максималната сума може да се увеличи съответно на 500 хил лева и 1 млн. лева, а за три на 750 хил. лева и 1,25 млн. лева.

Общо до 2027 година лозаро-винарският сектор ще получи достъп до 99 млн. евро, като в стратегическия план са заложени още две нови интервенции. Едната схема е за инвестиции в екологични съоръжения във винарския сектор, включваща възможности за закупуване на оборудване за ВЕИ, изграждане на пречиствателни съоръжения и др.

Другата е свързана с насърчаването на винения туризъм, но тъй като по нея е предвидено да кандидатстват междубраншови организации в сектора, каквито още няма, правилата по нея не са разписани.