понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Вижте списъците с класирания на заявленията за подпомагане на пчеларите през 2024 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) извърши класиране на одобрените заявления за подпомагане в сектор „Пчеларство“ за прием 2024 г., след приключване на административните проверки на приетите заявления за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.
Поради високия интерес на пчеларите към интервенции I.E.3 – Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели, I.E.4.А – Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство, I.E.5 – Инвестиции в материални и нематериални активи, I.E.7.А – Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели – пчелни майки, I.E.7.B – Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели – рояци (отводки) е извършено класиране на кандидатите за подпомагане. Класиранията са публикувани на сайта на ДФЗ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“ – сектор „Пчеларство“ – „Интервенции в сектора на пчеларството 2024“ – Документи за кандидатстване – Класирания.
За всички одобрени кандидати, чиито заявления не са класирани за подпомагане в рамките на разполагаемия бюджет, след преразпределение на същия ще бъде извършено следващо класиране.

Виктор Павлов