четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияПРСР 2014-2020

Вижте условията за кандидатстване за отстъпка за газьола

Помощта остава до края на 2023 г

Интересът на стопаните към схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е все по-голям. Затова и  помощта остава до края на 2023 г

От 1 до 24 септември 2021 г земеделските стопани ще могат да подават документи за участие по схемата.  Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за Кампания 2021, като се предвижда фермерите да получат през 2021 г. до 100 млн. лева.

Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Документи ще се приемат в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие“ по адрес на стопанството. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФ „Земеделие“.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното производство.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Виктор Павлов