петък, октомври 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство

Допустимите за de minimis земеделски стопани, отглеждащи ЕПЖ и ДПЖ с

Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство
853Четения
NivaBG.com

Допустими за de minimis земеделски стопани, отглеждащи
едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :
•Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;

•Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;

•Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) – от 5 бр. до 250 бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);

•Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) – от 10 бр. до 300 бр. с 15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

•отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.

NivaBG.com