четвъртък, август 13, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство
Животновъдство

Вижте условията за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis за животновъдство

Допустимите за de minimis земеделски стопани, отглеждащи ЕПЖ и ДПЖ с

951Четения

Допустими за de minimis земеделски стопани, отглеждащи
едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :
•Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;

•Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

•Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;

•Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) – от 5 бр. до 250 бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);

•Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ) – от 10 бр. до 300 бр. с 15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

•отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.

NivaBG.com