четвъртък, декември 7, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

ВНИМАНИЕ! Видео от ДФЗ за новите функционалности в СЕУ

В помощ на стопаните ДФ „Земеделие“ публикува видео указания за новите функционалности в СЕУ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео указания, свързани с новите функционалности по очертаване и заявяване на площи и животни по прилаганите интервенции за Кампания 2023 в

Системата за електронни услуги (СЕУ). Новите функционалности касаят всички интервенции, за които към момента има влязла в сила нормативна уредба.

Указанията са създадени за улеснение на земеделските стопани и са публикувани в YouTube канала на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Припомняме, че в индивидуалните профили на земеделските стопани са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число се включват цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация. По този начин на земеделските стопани се спестява време като предварително проверят свързаната със стопанството им информация, както и сами могат да направят своя избор по отношение на интервенциите, схемите и мерките, за които желаят подпомагане