събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Водният стрес все по-обезпокоителен за Европа

Експерти настояват за подобряване на политиките за справяне с недостига на вода

Водният стрес все повече ще тревожи Европа, а според нова оценка на Европейската агенция по околна среда до средата на годината около 30% от населението на континента е било засегнато от него. Експертите не изключват влошаване на ситуацията заради това, че промените на климата увеличават честотата , мащаба и въздействието на засушаванията.

Докладът на ЕАОС „Водните ресурси в цяла Европа — справяне с водния стрес: актуализирана оценка“ представя най-новите знания за наличието на вода в Европа, като се аргументира за преминаване от управление на кризи към управление на риска, включително фокусиране на повече мерки, насочени към потреблението на вода.

Водният стрес — ситуация, при която няма достатъчно вода с достатъчно качество, за да отговори на нуждите на хората и околната среда — вече е реалност в много части на Европа. Засушаването и недостигът на вода вече не са редки или екстремни събития в Европа и около 20 % от европейската територия и 30 % от европейците са засегнати от воден стрес до средата на годината, се казва в доклада на ЕАОС.

Те констатират че тенденциите са особено тревожни за Южна и Югозападна Европа, където речният отток през лятото може да намалее с до 40 % при сценарий за повишаване на температурата с 3°C. В тези райони селското стопанство, общественото водоснабдяване и туризмът оказват основния натиск върху наличието на вода със значителен сезонен пик през лятото.

Като цяло Европа трябва да засили устойчивостта на своите екосистеми и да използва водата по-ефективно, за да сведе до минимум въздействието на водния стрес върху хората и околната среда. Според оценката на ЕАОС, политики и регулации на европейско ниво са въведени за справяне и с двата въпроса, но тяхното прилагане и ефективност трябва да бъдат подобрени.