събота, юли 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Военни земеделски земи влизат в Държавния поземлен фонд

Министерският съвет се разпореди с девет поземлени имота в Търговищко

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са девет поземлени имота, намиращи се в община Търговище, с. Вардун. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

След включване на имотите в Държавния поземлен фонд, министърът на земеделието, храните и горите ще упражнява правата на собственика на земите като ги отдава под наем или аренда, управлява ограничени вещни права върху тях, продажба и замяна със земеделски земи на физически и юридически лица, както и при установяване на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд областните дирекции „Земеделие“ ще могат да приложат изземването им по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ.

Съгласно друго правителствено решение, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира на ул. „Мария Луиза“ № 19 в гр. Русе и представлява самостоятелен обект в сграда. Досега имотът е управляван от Министерството на икономиката, но вече е с отпаднала необходимост за министерството.

Виктор Павлов