събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Връзката на фермерите с администрацията остава доста трудна

Кандидатите по ПРСР настояват за повече информация защо са им намалени плащанията и какви са изискванията за допустимост

Още от миналата година на страницата на Държавен фонд земеделие бе качена анкета с 15 въпроса. Целта е  отговорите бъдат ориентир за  администрацията за  проблемите при кандидатстването, оценката и одобрението на проектите. Въпросите са свързани основно с кандидатстването по Прогромата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На сайта на фонда вече могат да се видят и отговорите, които земеделците да дали.  От тях личи,че връзката на фермерите с администрацията остава доста трудна. На въпроса дали се е налагало те да звънят на горещите мобилни телефони по ПРСР, 39 души от запитаните са търсили нужда от разясняване на казуси.

А на въпроса лесно ли се намира информация за ПРСР 2014 – 2020 – мерки, кандидатстване или плащания, 22-ма фермери категорично казват „не”, а на други 28 им се е налагало да търсят продължително.

Други 31 от анкетираните са посочили, че дори не са чували за „Ръководството на бенефициента“, което е качено на страницата на фонда.

Колкото до питането дали при възникване на въпрос или неяснота експертите във фонда са разяснили добре точно как да процедират, 30 земеделци са отговорили, че им е отговорено частично, на други 24 не е отговорено и само 17 са доволни от обслужването.

На въпроса кой аспект от обслужването според фермерите трябва да се подобри, 22-а земеделци настояват за по-добра информираност за причините за намаления на плащанията, други 18 искат да има по-ясно представяне на изискванията за допустимост и плащане, 14 души настояват да се подобри отношението на служителите към кандидата, а петима от тях са недоволни от липсата на координация между областните дирекции и централното управление.

Интересното е, че на въпроса дали са подавали сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg , близо70-те души, които са попълнили анкетата, са отговорили отрицателно. И само един е сигнализирал властите.

Въпреки че на въпроса дали фермерите са се сблъсквали с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ, от отговорите на анкетата се вижда, че 18 от тях са имали подобни случаи в областните дирекции на фонда, а други 13 земеделци – в Централното управление (ЦУ) на ДФЗ в София.

Виктор Павлов