вторник, юли 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Всяка делба на земя ще се следи под лупа

Промените ще се отразяват автоматично в информационната система на Кадастъра

Всяка делба на земеделска земя или промяна на статута на ниви и гори ще се отразява автоматично в информационната система на кадастъра. Това предвижда проектонаредба за условията и реда за създаване и поддържане на информационните масиви на Кадастъра, пусната за обществено обсъждане. Ще се осъществява постоянна връзка между Кадастъра, Имотния регистър и широк кръг от държавни и общински служби.

В документа е заложено различните ведомства да имат отдалечен достъп до информационната система на Кадастъра, в това числи и общинските служби по земеделие.

Данъчните също ще разбират веднага за прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот, ще виждат новия собственик, както и дължимите данъци.

В информационната мрежа са включени Националната агенция по приходите (НАП) и социалните служби. Последните ще могат да следят дали кандидатите за социално подпомагане притежават имот на територията на цялата страна. Сделките по прехвърляне на имоти, които са обект на културно наследство, също ще могат да бъдат проследими.

Предвижданото Постановление на Министерски съвет за нормативен акт е разработено в рамките на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“. Той е по Оперативна програма “Добро управление”, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и от националния бюджет. Като стратегическа цел е посочена: „оптимизация на държавната администрация и постигане на добро управление”.

 

Виктор Павлов