понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Втори EIT Food Awareness Day в България

Стратегията от "фермата до масата", стратегическите планове и мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация ще са сред темите обсъждани на специализирана кръгла маса

Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub Bulgaria – в партньорство със Съюз по хранителна промишленост, организира EIT Food Awareness Day – второто по рода си събитие в България, насочено към всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. EIT Food Awareness Day ще се проведе на 8 октомври 2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в зала №4, ІІ етаж в Дома на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108. Събитието ще бъде осъществено с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/.

EIT Food Awareness Day ще започне с Кръгла маса на тема „Стъпка по стъпка по пътя „От фермата до трапезата”, на която ще бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата, които произтичат от предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ /Farm to Fork Strategy/ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Ще бъдат представени и акценти от работата по подготовката на Стратегическия план по новата Обща селскостопанска политика в България. В рамките на форума ще бъдат обсъдени и темите, свързани с намаляване на хранителните отпадъци, както и мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. EIT Food Awareness Day ще представи дейностите и програмите на EIT Food за български стартиращи фирми, предприемачи, компании, експерти и студенти, както и добри примери за успешни бизнес идеи, подкрепени от EIT Food.

Всички мнения и предложения от кръглата маса, ще бъдат обобщени и изпратени официално до институциите, които имат отношение към обсъждането и реализирането на заложените в Стратегията „От фермата до трапезата“ цели, дейности и ангажименти.

 

ПРОГРАМА

Кръгла маса СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА”
9:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли
10:00 – 10:15
Откриване:
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България
• Д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС

10:15 – 11:15
Въведение: Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България
• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

11:15 -12:00
Новото голямо предизвикателство пред стратегическите документи
Q&A интерактивна дискусия с публиката – модератор Светлана Боянова
• Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието, храните и горите
• Д-р Евгени Макавеев, директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен
център“, Център за оценка на риска по хранителната верига
• инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
• Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

12:00 – 12:10 Надеждни решения за хигиена и безопасност на храните – Иван Марков , Биоком Трендафилов ЕООД
12:10 – 13:00 Обяд
13:00 – 13:30
Мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация
• Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката – tbc

13:30 – 14:00
EIT Food – Водещата инициатива за иновации в храните на Европа – мисия и дейности
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България
– EIT Food – towards innovative and sustainable food system in Europe

14:00 – 14:30
EIT Food Innovation Prizes – опитът на победителите
• Александра Велкова, Atlas Agro Science – Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика

14:30 – 15:30
Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни
• Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
• Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“

Q&A интерактивна дискусия с публиката – модератор Жана Величкова
• Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
• Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“
• Д-р Дора Петлова – главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.
• Д-р Аксиния Антонова –  главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.

15:30 – 15:45 EIT Food Hub Networking

*Настоящата програма подлежи на промени, моля да проверявате на сайтовете на Съюз по хранителна промишленост – www.ufi-bg.com и на Институт за агростратегии и иновации – www.agroinnovations.bg за актулната програма.