понеделник, септември 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

За безпроблемно движение на селскостопанска техника искат от ПП Обединени земеделци

От партията на Петя Ставрева настояват за стимулиране на практиките за скъсяване на веригата между производители и потребители

С оглед на това, че ролята на земеделските производители в условията на настоящата криза с коронавируса се увеличава неимоверно много, от политическа партия Обединени земеделци настояват за осигуряване на безпрепятствено движение на селскостопанската техника във връзка с текущите агротехнически мероприятия. „Продължаването на земеделското производство изисква безпрепятствен достъп до агроаптеките и до агроцентрове в страната. За оцеляването на земеделския бранш е необходимо също така да не се допуска забавяне или намаляване на субсидиите на фермерите“, се казва в прессъобщение на политическата организация. Сред мерките, които трябва да се предприемат в условията на извънредното положение според обединените земеделци са: осигуряване на възможност за достъп до безлихвени кредити и при възможност да се финансира до 60% от заплащането на работещите в земеделските стопанства. В условията на увеличаващата се безработица в страната от партията настояват и да се даде преимущество на търговски практики, които скъсяват веригите между производители и потребители. Това ще спомогне за предлагането на по-ниски цени на земеделската продукция, ще е фактор за ограничаване на спекулата и не на последно място, ще позволи на производителите да получат по-добри приходи от своята дейност. Освен това се предлага създаването на антикризисни общински фондове, които да се формират от отчисления от местните данъци и такси, както и система за електронни тържища и борси, които да улеснят реализацията на земеделските продукти.