неделя, юли 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Законът за защита на растенията мина на второ четене

Приеха на второ гласуване Закона за защита на растенията. В края на юни депутатите подкрепиха в зала на първо гласуване промените в Закона за защита на растенията. „За“ гласуваха 114 народни представители, „против“ и „въздържал се“ нямаше.

На днешното заседание на Комисията по земеделието, храните и горите в НС, народните представители одобриха на второ четене Законопроекта за изменене и допълнение (ЗИД) за Закона за защита на растенията, без гласове „против“ и „въздържал се“.

Промените, заложени в ЗИД, целят хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и на продуктите за растителна защитa и са свързани със започната процедура за неизпълнение на задължения от страна на България.

В допълнителните разпоредби на законопроекта се предлагат дефиниции за понятията „акредитирана лаборатория“, „неорганични торове“, „торове“, „торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения“.

Виктор Павлов