неделя, януари 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Започнаха теренните проверки за Кампания 2020

Ежегодно на контрол за спазване на правилата на кръстосано съответствие подлежат 1 % от земеделските стопани

950Четения
Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които ДФ „Земеделие“ извършва в качеството си на специализиран контролен орган. Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията.
Тези правила са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние и в законоустановените изисквания за управление посочени в Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, свързани със следните три области:
Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята;
Обществено здраве, здраве на животните и на растенията;
Хуманно отношение към животните.
Ежегодно на контрол за спазване на правилата на кръстосано съответствие подлежат 1 % от земеделските стопани, получаващи плащания на база площ или животни по линия на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Извънредни проверки на място се извършват и при постъпили сигнали, че бенефициентите на фонда не спазват поетите ангажименти по кръстосаното съответствие.

 

Виктор Павлов