неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Започва изграждането на Център по биотехнология в Пловдив

Пловдив с реален шанс да се превърне в европейско средище №1 на растителните науки

80Четения

През следващата седмица стартира изграждането на научноизследователския комплекс на Центъра по растителна системна биология и биотехнология. Първата копка ще бъде направена на 16 юли от 10 часа в ЖР “Тракия” на ул. „Свети Княз Борис I Покръстител”, където ще бъде изграден центърът.Същият ден, час по-рано в Дома на културата „Борис Христов“, ще се проведе пресконференция по проекта, пише „Марица“.

Основната цел на проекта е създаването на модерен Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив. ЦРСББ е независима институция, чиято основна мисия е извършването на научноизследователска и развойна дейност на най-високо ниво.

Центърът е подкрепен от български и немски партньори по европейски проект ПлантаСИСТ – Институт по молекулярна биология и биотехнология (ИМББ)-Пловдив, Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив; Лаборатория по приложна биотехнология към Институт по микробиология “Стефан Ангелов“ при БАН; Потсдамски университет и Институт по молекулярна физиология на растенията „Макс Планк“, Потсдам-Голм, правителствата на България и Германия и Община Пловдив.

ЦРСББ има амбиция да заеме водещата позиция в областта на растителните науки в региона и Европа. За целта ще бъдат използвани авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установяват регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса, както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намират пазарно приложение.

Фундаменталните научни изследвания, извършвани в отделите “Развитие на ​растенията”, „Молекулярна ​физиология на ​стреса”, “Метаболомика”, “Биоинформатика и ​компютърно моделиране”, ще поставят основа за приложните научни изследвания на отделите “Растителна клетъчна биотехнология” и “Селекция и зеленчукови култури”.

ЦРСББ планира да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона, както и да има водеща роля в обучението на изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. Отделът “Трансфер на технологии” ще подпомага потока от нови знания към партньорите и крайните потребители и ще бъде основното звено, което осигурява разкриване на пълния потенциал на провежданите изследвания и трансформирането им в патенти на нови технологии, продукти и стартъп компании.

Новият комплекс ще включва административен корпус с офиси, семинарни зали и аудитория, лабораторен корпус с прилежащи специализирани помещения, както и две високотехнологични оранжерии. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

*снимка „Марица“

 

Виктор Павлов