сряда, януари 29, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Започват засилени проверки на договори в земеделските стопанства

Според Главната инспекция по труда аграрният сектор е рисков за работа без договори и условия на труд

Право на подпомагане по схемата имат производители на краве млякоПраво на подпомагане по схемата имат производители на краве мляко
506Четения
NivaBG.com

Главната инспекция по труда (ГИТ) съобщи днес, че започват засилени проверки за спазването на трудовото законодателство в земеделските стопанства.Според ведомството селското стопанство е един от двата сектора, които са рискови по отношение на недекларирания труд и за спазване на разпоредбите за здраве и безопасност при работа.

Инспекторите по труда специално ще следят за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения в аграрния сектор, изплащане на възнагражденията и разпределението на работното време и почивките, заплащането на труда и други.

На проверка подлежат всички видове производители – малки, средни и големи.Особено внимание ще бъде отделено на обекти с високо ниво на трудовия травматизъм през миналата година. Там акцентът ще бъде върху осигуряването на безопасни условия на труд.

Сред приоритетите в дейността на ГИТ през тази година ще бъде и контролът на трудовата миграция и трудовата мобилност на работната сила.

Инспекцията ще организира в нашата страна провеждането на общоевропейска кампания за избягване на недекларирания труд. Тя се организира от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд и ще се проведе във всички страни членки на ЕС в периода март – юни 2020 г.

NivaBG.com
Виктор Павлов