понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Зърнопроизводителите се обявиха срещу промените в закона за опазване на земеделските земи

Инвестиционните мерки минават към ИСУНИнвестиционните мерки минават към ИСУН

Браншовата организация настоява за спиране на практиката, промени в закони да се правят през преходни и заключителни разпоредби

 

ОТ Националната асоциация на зърнопроизводителите се обявиха срещу промените в закона за опазване на земеделските земи, информира БТА.

Искаме да обърнем внимание на нарастващата тенденция да се променят основни земеделски закони през преходни и заключителни разпоредби на закони, касаещи други области на икономиката, се казва в писмена позиция на браншовата организация.

Оттам дадоха за пример обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост, с който народните представители въведоха и промени в Закона за опазване на земеделските земи. Чрез него депутатите премахнаха почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя. В позицията им се отбелязва, че допускането на безконтролен строеж на ВЕИ ще повлияе на същинската стойност на земята, която е ограничен, невъзобновяем ресурс.

„Искаме да предпазим обработваемата земя да бъде превърната в строителна площадка необратимо, а отнемането на хумусния слой и изливането на хиляди кубици бетон да унищожат завинаги тези земи“, пише НАЗ в заключение.

Депутатите приеха промените в Закона за енергията от възобновяеми източници в края на септември. Измененията предвиждат министърът на околната среда и водите, съвместно с министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на земеделието и храните да разработват План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.