сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Защитата на животните няма да е сред приоритетите на новата ОСП

Целите по отношение защитата на животните остават неясно формулирани, а отделните членки ще имат по-голяма самостоятелност за налагане на по-строги режими

С планираните бюджетни съкращения и смяната на приоритетите, опазването на животните няма да получи подобаващото му се внимание в следващия програмен период на общата селскостопанска политика, твърди euractiv.de. След „златните времена” за Европа в областта на защитата на животните през 90-те години на миналия век и началото на този със забраната за отглеждането им в клетки, подобряване условията на транспорт и по-строги разпоредби за клане на животните. Вместо това сегашната ОСП се концентрира върху повишаване на конкурентноспособността на някои сектори в аграрната индустрия и в мерки за по-устойчиво и екологично съобразено земеделие.

Новите предложения на ЕК както и планираните съкращения на бюджета с 5%  през следващия програмен период въпреки противопоставянето на 20 от страните членки, и искането на някои от тях, в следващата ОСП да не се определят никакви абсолютни  приоритети, защитата на животните няма да е в списъка на целите. Вместо ОСП новите цели ще са свързани с отбраната и сигурносттта заедно с конкурентноспособността, климатичните промени и миграцията. Опазването на животните обаче  продължава да е сред важните за европейските граждани теми, доказателство за което е проучване от 2018 година на организацията 30 millions d’amis („30 млн. приятели). Според данните от него почти 67% от французите са на мнение, че със сегашните политически мерки, животните не могат да бъдат защитавани успешно. Сред предложенията на комисията защитата на животните обаче е поставена някъде на последно място, като в член 5 сред целите се посочва и опазването на животните,  което да спомогне за създаването на по устойчиви храни, съобразно очакванията на обществото.

Официално от ЕК обявиха два приоритета на ОСП: опростяване на разпоредбите и постигане на по-голяма екологична ефективност с помощта на повече субсидиарност, като предложените цели във връзка с опазването на животните не изглеждат съвсем ясни.

В рамките на новата ОСП страните членки на ЕС трябва да изработят свои национални стратегически планове, чрез които и да предложат свои собствени цели, при неизпълнението на които дори може да се стигне до спиране на субсидиите.

Добрата новина, ако има такава по отношение защитата на животните е, че в своите стратегически планове те ще трябва да изготвят така наречената „Cross Compliance System“. Дефакто обаче не са определени никакви нови регулаторни механизми за повишаване защитата на животните на ниво ЕС, а всяка страна членка ще е свободна сама да въвежда по-строги мерки за опазване на животните. Един от най-възможните стимули за фермерите, които прилагат мерки за опазване на животните над законово установените екологични и други стандарти ще могат да получават допълнителни плащания или компенсации за загубите в доходите си.

NivaBG.com