вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Защо да започнем борбата с плевелите в пшеницата още наесен?

Корело® Дуо - безупречното решение за борба с плевели

Корело® Дуо - безупречното решение за борба с плевелиКорело® Дуо - безупречното решение за борба с плевели

Корело® Дуо – безупречното решение за борба с плевели

През есента пшеницата формира до 40% от бъдещия добив. Затова нормалното гарниране на посева в този период е от съществено значение  за успешното презимуване  на растенията. С настъпващите промени в климата при нашите условия есента става топла и продължителна, което провокира в значителна степен масовото поникване на разнообразни плевели. При комбинация с оптимална влага може да се появят до 90% от житните и 80% от широколистните плевели. Поникналите при тези условия плевели не само затормозяват културата и я конкурират за хранителни вещества и вода, но и се развиват бързо и презимуват успешно, като напролет борбата с тях става по-трудна поради това, че са прераснали .

Есенното третиране с хербициди в подходящите фенофази създава условия за оптимално  развитие на пшеницата, като елиминира неблагоприятното въздействие на поникналите плевели, осигурявайки чист старт на културата още през есента и дава възможност на културата да развие пълния си потенциал за качествен и количествен добив.

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на обработките на почвата и в частност на оранта, което доведе до увеличаване на проблемните житни плевели като овсига, власатка, див овес, райграс, както и широколистните като лепка, ефемерни видове, лайка, врабчови чревца, овчарска торбичка и други. Основен проблем става заплевеляването през есента и със самосевки от технологична рапица или слънчоглед .

Едни от най-упоритите плевели за контрол са ВИДОВЕТЕ ВЛАСАТКА поради спецификата на листната петура, която може да достигне само до 1 мм. Много важно е хербицидното третиране да се извърши в ранни фази на плевела  1-3 лист , които се наблюдават през есента.

ОВСИГА – другият изклюлително труден за борба плевел, поради множеството власинки по листната му петура хербицидите не успяват да проникнат и се отмиват.

Житни плевели като ВЕТРУШКА, ДИВ ОВЕС, ЛИСИЧА ОПАШКА, РАЙГРАС също поникват в голяма степен през есента и презимуват до следващия сезон. Поради упоритостта им е препоръчително да се започне борба с тях още при поникване наесен, като по този начин ще се намали ранната конкуренция с полските култури, а полетата ще бъдат чисти напролет.

 

През есента Корело® Дуо се справя с всички едногодишни житни и широколистни плевели, включително упоритите власатка, овсига, както и самосевки от технологични слънчоглед и рапица.

Корело® Дуо 85 ВГ има ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1 – 3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.

Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-3 лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2 – 6-ти лист.

Корело® Дуо 85 ВГ се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.

Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага :

  • Двойно системно действие, с различен механизъмна активните вещества
  • Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
  • Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
  • Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
  • Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
  • Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
  • Може да се прилага наесен, припоникнали плевели.

Може да се прилага при температура над +5° .