вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Защо второто третиране в житните култури ще е лечебно и каква е формулата на успеха от Синджента?

Повишението на температурите в края на месец Април в комбинация със значителното количество влага в почвата оказват положително влияние върху развитието на житните култури.

Към момента посевите се развиват изключително добре, като в по-голямата част от страната са във фаза вретенене – начало на фаза флагов лист за района на Южна България.

Трайното повишаване на средно дневните температури придружени с честите превалявания, които и през месец май няма да липсват ще допринесат за развитието на така наречената скрита зараза, която е налична в посевите. Налична е зараза от септориоза по долните етажи на растенията, която благодарение на ниските температури до този момент все още не се е разпространила по горните листа на растенията.

Повишението на температурите което предстои през месец Май определено ще увеличи риска от развитие на тези фитопатогени по житните.

Това ще съвпадне и с момента на разпространение на друг основен фитопатоген, а именно ръждите. Спори на ръждите се разпространяват посредством въздушните течения и при температури в диапазон от 15-25 градуса успешно заразяват житните растения. Ръждите могат значително да засегнат развитието на растенията, като особено негативно върху добива се отразява нападението на флаговия лист. При силно нападение растенията формират по-малки класове със спаружено и леко зърно. Тези два фитопатогена при непълен контрол имат потенциала значително да редуцират потенциала за добив от единица площ.

Основна цел от тук до края на вегетацията е да се запазят посевите чисти от болести за да се подсигури добър фитосанитарен статус на житните растения, който ще даде възможност за развитие на пълен добивен потенциал и високо качеството на зърното.

Важен момент е навременното третиране с подходящи фунгициди. При вече налична зараза в полетата, с изразени симптоми по растенията са необходими решения, които имат отлично изкореняващо и лечебно действие. По този начин се спира развитието на инфекцията и се прекратява разпространението на патогена в растенията.

Решенията трябва да са подбрани прецизно за постигане на максимален ефект. В тази ситуация  Елатус Ера е комплексно решение, което има отлично действие. Елатус Ера е продукт, съдържащ в себе си най-новата SDHI молекулата Солатенол в комбинация с Потиоконазол. Формулацията на Елатус Ера има отлично предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

Елатус Ера има отличен контрол на септориози и ръжди, благодарение на активното вещество Солатенол. Приложен като втори фунгицид във фаза флагов лист-изкласяване при доза от 70-80 мл/дка, Елатус Ера осигурява пълна защита от всички икономически важни болести по житните култури до края на вегетацията.

Отличната ефикасност се обяснява със следните предимства, които Елатус Ера притежава:

  • Активното вещество има изключително добра мобилност в растенията и така нареченото трансламинарно действие, благодарение на което се разпространява по цялата дължина на листа и защитава листа от двете страни.
  • Има дълго последействие, защита повече от 45 дни.
  • Осигурява така наречения допълнителен „зелен ефект“. Зеленият ефект се отразява изключително благоприятно, запазва растенията по-дълго време зелени, по този начин дава възможност за по-пълноценно наливане на зърното и повишава качеството на продукцията.

Елатус Ера е последната иновация при фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите. Продукт от най-висок клас за постигане на върхови резултати!  

Възползвайте се от промоционалните условия, като вземете кеш бек бонус по своята сметка за закупени количества Елатус Ера или Елатус Плюс Амистар, само до 31.5.2021г. За повече информация посетете сайта ни https://www.syngenta.bg/kampaniya-elatus-2021 или се свържете със съответния районен представител!