четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Земеделието продължава да е доминирано от мъжете

Едва 11% от стопанствата се управляват от дами

714Четения
NivaBG.com

Земеделието в Европа продължава да е доминирано от мъжете, а жените нямат почти никакво място в ОСП, пише  euractiv.de. Според проучване на европейската статистическа служба от 2016 година, едва 11% от стопанствата в ЕС  се ръководят от жени. В същото време 1/3 от заетите в сектора  във Франция са жени, което печели на сектора  прозвището   „agriculture au féminin“. Жени са основателки на 41%  от новите стопанства в страната, а тежестта на дамите по отношение на  нови форми на биопроизводство и създаване на къси вериги на доставки непрекъснато се увеличава. За Набила Начи от земеделската камара на Бретан, повечето мъже  и жени –фермери не се интересуват от това, дали са равнопоставени като полове в селското стопанство или не. „По-голяма грижа за тях са цените на млякото, техните възнаграждения и икономиката като цяло”, счита тя. Те са на мнение, че има много други области в аграрния сектор , където е необходимо да се подобри  равноправието  между половете. Това са например силната физическа работа, собствеността на земята и еднаквото  заплащане на труда.

В департамента  Кортес д’Арно (Côtes-d’Armor) са си поставили като основна задача подобряване на равноправието между половете в селското стопанство, а местната земеделска камара е единствената, в която е създадена специална работна група, занимаваща се с еднаквото представяне на мъжете и жените  в  аграрния бранш. „Концепцията за „женско земеделие” е развита в камарата още през 2004 година, като установихме, че няма другаде в страната ни подобна концепция”, продължава Начи. Междувременно с помощта на европейски субсидии  от земеделската камара са издали специално изследване за мястото на жените в земеделието, която е показала, че те са доста изолирани в този сектор. „Жените земеделски производителки са значително по-изолирани от мъжете, и не доказахме, че са необходими специални мерки за подкрепа на жените фермерки”, потвърждава и Начи. Така през 2009 година се стига до формиране на регионална група в Бретан, която да се занимава с мястото на жените в селското стопанство. Тя получава средства от  Европа, с чиято помощ реализира мерки за подкрепа на жените в сектора.

Заради липсата на достатъчно финансиране след 2014 година, почти няма друг френски регион, който да е последвал примера на Бретан. „Към момента разполагаме с годишен бюджет от около 30 хил. евро, иначе не бихме били в състояние да предприемем нищо”, казва тя. Въпреки издаденият от бившия френски аграрен министър Стефан льо Фо декрет голяма част от програмите в аграрния сектор остават затворени за жените. На европейско ниво също нещата не изглеждат напреднали. „Видяхме, че в предложенията за новата ОСП няма почти нищо за жените, например мерки за диференцирана подкрепа при създаване на нови стопанства”, коментира  Начи.

 

NivaBG.com