неделя, март 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Браншовици заплашиха с протести ако се приемат промените свързани с регулирането на дейности с нефтопродукти

Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците.

2.92ХилядиЧетения
NivaBG.com

29 браншови организации  в земеделието заплашиха с протести, ако се приемат промените в закона за административното регулиране на икономически дейности свързани с нефтопродуктите. Техни представители приеха обща декларация след среща днес, с която се иска земеделските производители да бъдат изключени от тези разпоредби.  „Проектозаконът е в противоречие с останалата част от законодателството и нормативната уредба, специално уреждаща режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива”, се казва в нея. Освен това като крайни потребители земеделските производители извършват зареждане с горива за собствени нужди, а действащия ред и процедури са регламентирани в Наредба 18 от 2006 година. В подготвяните промени на закона не е предвидено изключение за земеделските производители.

Авторите на декларацията припомнят, че съгласно сега съществуващите разпоредби са въведени някои ограничения за движение на селскостопанска техника по първокласната транспортна мрежа. Земеделските производители и кооперации не са търговци и не осъществяват търговия.  Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците. Сред подкрепилитедекларацията организации бяха АЗПБ, НАЗ, Федерацията на синдикатите в земеделието и др. .

NivaBG.com