понеделник, декември 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Земеделският министър отчете забавяне в процеса по изготвянето на екологичната оценка на стратегическия план

Земеделският министър в оставка Иван Иванов призна, че експертите от ръководеното от него ведомство са отговорили на значително по-малък процент от коментарите на Брюксел касаещи амбициите на страната ни по отношение на целите на ЕС за опазване на околната среда и климата. Основната причина за това е забавянето на екологичната оценка на стратегическия план, която е на етап разглеждане в парламентарната комисия по околна среда и води. „Изискването на МОСВ за изготвяне на доклад за въздействието върху зоните по НАТУРА 2000 утежни допълнително екологичната оценка. Тези коментари ще бъдат затворени, когато МОСВ приключи с работата по одобрение на екологичната оценка“, заяви по време на вчерашната си пресконференция Иванов. В разговори със своя колега министъра на околната среда Борислав Сандов той отново е напомнил. че се бави изготвянето и приемането на екологичната оценка и оценката за въздействие на плана в зоните по НАТУРА.

Иванов обаче уточни, че в българския стратегически план интензитетът по екологичните мерки е изключително висок, като са предвидени над 600 млн. лева, нещо което е отбелязано и в коментарите на ЕК. Към момента от ведомството са изпратили становище по около 40% от коментарите на ЕК по стратегическия план.