петък, юни 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

Животновъд остана без обезщетения за умъртвените си кози

Съдът отхвърли жалба срещу отказ от изплащане на обезщетение

Административният съд в Бургас е отхвърлил жалбата на собственик на животновъден обект в село Кости. Заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) отказва да му се изплатят  обезщетение за умъртвените му кози, съобщават пресцентъра на БАБХ.

Според  агеницята  на 29 юни 2018 г. при изпълнение на мерките за ликвидиране на заболяването Чума по дребните преживни животни ОДБХ – Бургас установява, че стопанинът на обект в село Кости е отглеждал 64 кози от различни възрастови групи, които са били без ушни марки. Идентификацията е задължение за собственика съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

След констатиране на нарушението и при спазване на ветеринарномедицинското законодателство е извършено хуманно умъртвяване на всички 64 кози. Собственикът на животновъдния обект е подал заявление за обезщетение. Предвид установеното неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност от негова страна, заявлението е отхвърлено със заповед от 30 август 2018 г. на директора на ОДБХ – Бургас, издадена на основание чл. 148, ал. 3 от ЗВД. Стопанинът на стадото обжалва заповедта и претендира изплащане на обезщетение за умъртвените кози.

На 28 юни със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на АЧС в същото стадо. Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението на заболяването съгласно действащото национално и европейско законодателство. В резултат в населеното място са умъртвени по хуманен начин и унищожени общо 538 дребни преживни животни в 7 животновъдни обекта, като по-голямата част от умъртвените овце са били и под селекционен контрол.

NivaBG.com
Виктор Павлов