понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Животновъди от Пернишко оплаквания, че са лишавани от субсидии заради неизпълнени ангажименти касаещи пасищата

Земеделското министерство ще готви промени в методиката за полване на пасищата и мерите

За оплаквания от страна на животновъди, лишени от получаване на субсидии за които са кандидатствали поради неизпълнени ангажименти, алармира депутатката от „Демократична България“ Зорница Стратиева. Нейният избирателен регион е Перник.
„Оплакванията получени от земеделски производители от моя избирателен регион са свързани с това, че на тях им е отказвано изплащането на субсидии по директните плащания. Когато подписват договори, те поемат ангажименти свързани с наема на пасища, договорите им са за срок от две години, доколкото ме информираха, и когато изтече той, те спират да получават субсидии“, заяви Стратиева. Причината била по думите и, че не изпълнявали поетите ангажименти.

Земеделският министър Иван Иванов заяви в отговор, че откакто е встъпило новото ръководство в министерството, подобни жалби за отказ на приемане на заявления за директни плащания не са постъпвали. „За да получи право на директни плащания когато се касае до пасища, всеки бенефициер трябва да е изпълнил най-малко три условия- декларираната площ да е на разположение на земеделския стопанин, да има правни основания и да поддържа пасищата в добро земеделско и екологично състояние“уточни шефката на дирекцията отговаряща за директните плащания Аделина Стоянова. Според нея в конкретния случай най-вероятно се касае за неизпълнение на условието свързано с наличието на правни основания за ползване на пасищата.

Министър Иванов съобщи още, че в аграрното ведомство предстои да бъде създадена работна група която да обсъди и приети промени в механизма за ползването на мери и пасища. „Поели сме ангажименти до края на годината този процес да бъде урегулиран, като по тази тема сме отворени за всякакви жалби“, добави и земеделският министър. наем.