понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Животновъдите кандидатстващи за подпомагане по схемите за месодайно говедовъдство трябва да имат регистрирани новородени телета

Юниците не могат да бъдат използвани за доказване на регистрирани новородени телета

Животновъдите кандидатстващи за подпомагане по схемите  за месодайно говедовъдство трябва да имат регистрирани новородени телета съответстващи  на най-малко 0.4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2017 г. до 30 септември на 2018 г. Юниците, заявени за подпомагане по схемата, дори да са родени в цитирания период не  могат да бъдат използвани за доказване на изискването за регистрирани новородени телета. Животновъдите не трябва да забравят своевременно да подават информацията за всяко новородено теле.

Допустими по тази схема са животновъди, отглеждащи пет или повече месодайни крави или юници. Месодайни крави са кравите, регистрирани в системата за индентификация с предназначение за отглеждане на месо. . Като такива са допустими и юници т.е. женски говеда на възраст над осем месеца, които не са се отелвали и са регистрирани в системата  със същото предназначение. За да са допустими за подпомагане по тази схема, животните трябва да са индентифицирани с ушни марки, да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните и да имат отбелязано предназначение за месо. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август  2018 г. при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления. За фермерите кандидатстващи освен по тази схема, и по схемата за месодайни животни под селекционен контрол трябва да представят декларация от 5 до 1 октомври , в която е отбелязан броят на съответните приплоди.  За да са допустими за подпомагане по схемата за месодайни крави под селекционен контрол, животновъдите трябва да отглеждат в стопанството си минимум 20 животни под селекционен   контрол, регистрирани в главния раздел на родословната книга, да са вписани в регистрите по чл. 18 от закона за животновъдство и да са с издаден зоотехнически сертификат. . За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август  2018 г. при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления.За схемата за месодайни крави под селекционен контрол, фермерите трябва да имат новородени телета за стопанството, съответстващи на най-малко 0.5 телета на допустимо за подпомагане животно.