понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

ЗНАЧЕНИЕ НА ФОСФОРА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРИ

На прага на есенната кампания, да поговорим отново за фосфора и неговото решаващо значение за развитие на културите, в частност зърнено-житни и др. есенни култури.

Фосфорът е ключов елемент за:

1/Усвояване на нитратите: чрез АТФ– фосфорна киселина, основна горивна единица в растенията;

2/Фотосинтезата: трансформация на минералния азот към аминокиселини;

3/Синтез на протеини: енергия за изграждане на протеините от аминокиселини;

4/Цъфтеж и наливане на зърното: енергия за пренос на протеините в зърното;

Блокирането на фосфора сериозно влияе върху качеството и количеството на добивите. В повечето случаи директното усвояванена фосфора е между 5-10%:

 • До 50-70% от водоразтворимия фосфор е блокиран от наличието на Alи Fe;
 • Допълнителният резерв варира между 0-50%, в зависимост от почвениязапас на Р в се включва като резерв в почвата (ППК);
 • Усвояването на наличния в почвения разтвор фосфор: най-близко разположения фосфор, в слой от 1 мм;

За разлика от обикновения фосфор, патентованата фосфорна суровина TOPPHOS®e водоразтворим, защитен фосфор, койтоспомага за засилванена микробиологичната активност и стимулира развитието на кореновата система.Това откритие на Група Рулие, от която Тимак Агро е част, работи ефективно в 4 основни направления:

 • Снабдява растението с усвоим и защитен фосфор;
 • Повишава микробния живот;
 • Стимулира корена и постига физиологичен и качествен ефект;

Допринася за по-доброто усвояване на елементите от растението, като засилва екологичния ефект.

 

TOPPHOS® оказва влияние и върху формиране на добива:

Благодарение подобрената абсорбция на азот и фосфор в началните етапи на развитие, употребата на формулациятаTOPPHOS® влияе благоприятно върху:

 бр. зимни братябр. класове на растение бр. зърна в класа относително тегло/ протеини

ОСНОВНИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК:

 • Дружно кълнене, формиране на много добре гарнирани посеви и повече есенни братя;
 • Растенията са здрави и добре подхранени (зелен цвят);
 • Увеличаване на натрупването на сухо вещество и развитие на кореновата система;
 • Устойчивост на ниски температури и засушавания;
 • По-голям брой изхранени братя и равномерни класове;

РАПИЦА:

 • Добре развита коренова система;
 • Растенията са здрави и добре подхранени;
 • По-голям брой разклонения, брой шушулки и семена;

Според проучвания, направени в Световния Иновационен Център на Група Рулие, разликите в развитието на кореновата система са ползва на TOPPHOS®:

 • 27% по-голяма дължина на корена в сравнение с контролата
 •  55% повече сухо вещество, в сравнение с контролата

ДОБРИ ПРАКТИКИ С TOP-PHOS®

В периода 2018-2019 г., в редица региони на страната земеделските производители успяха да се убедят в постигнатите резултати с гамата TOPPHOS®. Това им даде основание да се доверят на Тимак Агро и революционната технология TOPPHOS®и за следващата стопанска година. Ето някои примери за отлични резултати при житни култури и рапица.

Възползвайте се от специалното предложение за продуктите от гамата TOP-PHOS® до края на август и можете да спечелите СПА уикенд в луксозен хотел. За повече информация, свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион: www.timacagrobg.com/contacts