четвъртък, август 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗОКСИС 250 СК – Нов фунгицид от Ариста ЛайфСайънс за контрол на най-важните болести при зърено-житни култури
Бюлетин растителна защита

ЗОКСИС 250 СК – Нов фунгицид от Ариста ЛайфСайънс за контрол на най-важните болести при зърено-житни култури

ЗОКСИС 250 СК – Нов фунгицид от Ариста ЛайфСайънс за контрол на най-важните болести при зърено-житни култури

ЗОКСИС 250 СК е продукт от групата на стробилурините, за контрол на най-важните гъбни болести при пшеница, ечемик, тритикалеи ориз, като брашнеста мана (Blumeria graminis); жълта ръжда (Puccinia striiformis), черна (стъблена) ръжда (Puccinia graminis); кафява ръжда (Puccinia recondita), листни петна (Septoria tritici), хелминтоспориоза (Helminthosporium gramineum f. sp. triticirepentis); листен пригор (Rhynchosporium secalis), мрежести петна (Drechslera teres) и др

3.86ХилядиЧетения

В стремежа си да предоставя нови решения и продукти за надеждно и печелившо земеделие, които да отговарят, както на потребителското търсене от една страна, от друга да задоволяват изцяло  очакванията, които имат към тях ползвателите, от 2018 година фирма Ариста предлага на земеделските производители три нови продукта, като широкоспектърният фунгицид ЗОКСИС 250 СК е един от
тях. Продукт от групата на стробилурините, за контрол на най-важните гъбни болести при пшеница, ечемик, тритикалеи ориз, като брашнеста мана (Blumeria graminis); жълта ръжда (Puccinia striiformis), черна (стъблена) ръжда (Puccinia graminis); кафява ръжда (Puccinia recondita), листни петна (Septoria tritici), хелминтоспориоза (Helminthosporium gramineum f. sp. triticirepentis); листен пригор
(Rhynchosporium secalis), мрежести петна (Drechslera teres) и др.

Освен отличния фунгициден ефект, продуктът влияе положително и върху физиологията на културите, като подобрява фотосинтезата, забавя стареенето на листата, по-ефективно се използват водата и хранителните вещества от растенията.

През периода на активна вегетация, който се характеризира с динамично променливо време (редуване на топли и студени периоди, колебания в температурите – ниски и високи, чести валежи, висока влажност, образуване на роса и т. н.), зърнено-житните култури са особено чуствителни на редица болести, които оказват пряко влияние върху реколтата и влошават значително качеството на зърното. От най-голямо стопанско значение са болестите, които засягат листата и стъблата на
житните растения – брашнеста мана, кафява ръжда, черна и жълта ръжда, септориоза (ран листен пригор), мрежести петна по ечемика и др., като загубите в добива могат да достигнат до 30% за всяка болест, а при епифитотийно развитие до 50 %. Най-гoлямо влияние върху добива оказва засягането на последните два листни етажа и флаговия лист на културата. През този критичен период, когато се формира и бъдещия добив, изборът на фунгицид е от съществено значение. От една страна той трябва да осигури надежден контрол на максимално широк спектър от болести, да има лекуващо и продължително превантивно действие, а от друга страна да може да се прилага гъвкаво – в различните фази от равитието на житните култури, да може да се комбинира с други продукти за растителна защита и листно подхранване, за едновременна борба с неприятелите, плевелите и др.

Зоксис 250 СК е изключително подходящ за приложение в съвременните технологии на отглеждане на жините култури.

Приложен двукратно в доза 80-100 мл/дка, осигурява контрол на икономически най-значимите болести (виж. снимките). Разпространява се трансламинарно и системно по ксилема и се разпределя равномерно в третираните повърхности, като предпазва растенията от нови заразявания.
Изключитерно добър ефект се получава, когато се третира във фазите от поява на флаговия лист до цъфтежа на житните култури. От една страна сигурно предпазва флаговия лист от патогени, от друга, физиостимулищият ефект на продукта дава възможност на културата да развие своя потенциал за добив.

Освен при зърнено-житни Зоксис с успех може да се прилага и при голям брой други култури – бобови, зеленчукови, тиквови, лукови култури и ягоди, като ефективно контролира широк спектър от гъбни болести (мани, брашнести мани, ръжди, алтернариози, сиво гниене и др).

Ариста ЛайфСайънс предлага още богата гама от продукти за печелившо земеделие в зърнено-житни култури, като високоефективните двукомпонентни инсектициди Даскор и Нуреле Д. Инсектицидите от групата на пиретроидите, като Суперсект Екстра, Суми-Алфа/Сумицидин и Цитрин Макс. Вегетационният широкоспектърен хербицид Клиофар за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, с висока ефикасност и срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди). От групата за листно стимулиране предлагаме високачествените биостумулатори на база патентована физиоактиватор технология (GA142): – Тонивит (подходящ за приложение във фази братене, вретенене на културата, самостоятелно, или съвместно с хербициди, фунгициди, инсектициди и листни торове) и Апетайзер (подходящ за второ
приложение във фази изкласяване, цъфтеж, самостоятелно, или съвместно с фунгициди, инсектициди и листни торове).

„Ние култивираме просперитет!”
Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще
намерите на www.arystalifscience.bg