вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро Новини

Подпомагат производителите на картофи, черупкови плодове и гъби с 13 млн. лева

Предоставянето на помощта е по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи

 

УС на фонд „Земеделие взе решение да бъдат подпомогнати производителите на картофи, черупкови плодове и ъби с общо 13 млн. лева. Картофопроизводителите ще получат общо 7 млн. лева, други 5 млн. лева са заделени за производителите на черупкови плодове, а ч млн. лева ще си разпределят производителите на гъби.

Предоставянето на помощта е по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи през годината, оставането им извън обхвата на обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци Кампания 2023, липсата на квалифицирана работна ръка, както и редуващите се през предходните години неблагоприятни климатични условия.

Достъп до de minimis ще имат регистрираните земеделски стопани, отглеждащи картофи и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) с допустими площи, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. На подпомагане подлежат и производителите, отглеждащи култивирани гъби, с площите от Анкетен формуляр за стопанската 2022/2023 г.

Още
НОВИНИ

Производители на черупкови плодове поискаха подкрепа от агроведомството

Производителите на черупкови плодове са поискали по-голяма подкрепа от аграрното ведомство, тъй като смятат, че секторът е изправен до стената. Това е станало на среща със зам. министър Тодор Джиков, който е предложил да се организира широка дискусия за бъдещето на сектора. Сред предложените мерки са: промяна в начина на трайно ползване на черупковите насаждения в земи, горски територии;
създаването на регистър на плододаващите черупкови насаждения в добро агротехническо състояние и подаването на ежегодна декларация за добив от производителите на черупкови култури. Секторът предлага и обсъждането и приемането на нормативни промени, които да позволят подновяване на насажденията с черупкови плодове.

Още