петък, април 16, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

НОВИНИ

ПРСР 2014-2020

Ясно е предварителното класиране по подмярка 4.1

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008, насочени към финансиране на земеделски стопани в сектор Животновъдство....

1 2 794
Page 1 от 794