събота, юни 23, 2018
0887257707 videnov@abv.bg

НОВИНИ

Резюме на целите и обхвата на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани - Млад Фермер от ПРСР 2104-2020
МЗХ

1800 проекта са подадени по подмярка 6.1

1800 проекта са подадени по подмярка 6.1. Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ е една от най-популярните мерки за подпомагане на младите фермери. През настоящия програмен период /2014 - 2020/ мярка 6.1.  Стартова помощ за младите земеделски стопани, има...

1 2 442
Page 1 от 442