петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

МЗХ

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури за 2023 г.

В зависимост от размера ин, стопанствата ще получат между 31 и 75 лева на хектар

 

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК). Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, за 2023 г. тя е в размер на 75,10 лева на хектар за земеделски стопанства до 10 ха, 57,89 лева на хектар за земеделски стопанства между 10 и 30 ха и 31,29 лева на хектар за земеделски стопанства над 30 ха.

Още
Близо 40% от бюджета на ЕС отива за финансиране на проекти от Общата селскостопанска политика
Агро Новини

ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистъри за подпомагането по de minimis

До 21 юли заинтересованите страни могат да се включат в обществена консултация за промените по de miminis

Като част от планираните промени в регмамента за схемата на подпомагане по de minimis ЕК предлага въвеждане на задължителни централизирани регистри на помощта de minimis на национално или европейско равнище. Целта е да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за фермерите.

Към момента те използват система за самодеклариране, и тъй като вече няма да е необходимо сами да следят за спазването на правилата (към момента наличието на такива централни регистри е на доброволни начала за държавите членки).

В тази връзка ЕК приканва всички заинтересовани страни да се включат с мнения по планираните изменения на регламента като ще могат да дадат своето мнение до 21 юли.

 

С Регламента de minimis в селското стопанство се изключват малките суми държавни помощи от контрола върху държавните помощи, тъй като се счита, че те нямат отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар.

След последното преразглеждане през 2019 г. понастоящем държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 EUR на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление до Комисията за одобрение. Ако дадена държава членка разполага с централен регистър на национално равнище за регистриране на помощта de minimis, се прилага по-висок таван от 25 000 EUR за период от три бюджетни години. Освен тези тавани на бенефициер за всяка държава — членка на ЕС, има максимален национален размер за такава помощ (т.нар. „национален лимит“), за да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията.

Какви промени предлага ЕК

 

Увеличаване на максималния таван de minimis на предприятие за три години от 25 000 EUR на 37 000 EUR, за да бъде отчетена инфлацията.
Корекцията на националните лимити се изчислява въз основа на стойността на селскостопанската продукция. За това изчисление с действащите правила се взема предвид референтният период 2012—2017 г. Този референтен период ще бъде удължен на 2012—2023 г., с което става възможно да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанската продукция, особено през последните години, като по този начин се увеличава националният лимит за всички държави членки.
Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо три бюджетни години в съответствие с общите правила de minimis, които не се отнасят само до сектора.

Чрез увеличаването на максималния таван de minimis на дружество, за да се отчете инфлацията, с предложените изменения ще бъдат увеличени възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, по-бърз, по-пряк и ефикасен начин, тъй като за такава помощ не е необходимо уведомление до Комисията и одобрение от нейна страна.

ЕК предлага и удължаване срока на действие на механизма по de minimis до 2023 година.

Още
МЗХ

Агроведомството определи ставките за обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

Ставката по интервенцията за оранжерийно производство е в размер на 18 552,26 лв./ха.

 

От земеделското министерство съобщиха, че са определени ставките за обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по интервенцията за обвързано подпомагане за културите сливи и десертно грозде е в размер на 1033,01 лв./ха и 2066,03 лв./ха за останалите допустими култури по интервенцията.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване ставката е в размер на 985,14 лв./ха.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) ставката е в размер на 2031,64 лв./ха за първите 30 ха и 1354,44 лв./ха за над 30-ия хектар.

Ставките за подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2852,96 лв./ха за първите 30 ха и 1901,98 лв./ха за над 30-ия хектар.

В рамките на интервенцията за обвързано подпомагане зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте производителите ще получат 1625,09 лв./ха за първите 30 ха и 1083,40 лв./ха за над 30-ия хектар.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) е в размер на 1251,24 лв./ха.

Още
Агро Новини

С близо 100 млн. лева ще бъдат финансирани нови проекти в напояването

Проектите могат да са на стойност до 450 хил. лева

С близо 100 млн. лева ще бъдат финансирани само инвестиционни проекти свързани с инвестиции в напояването, съобщава БТА, позовавайки се на изявление на изпълнителния директор на ДФЗ Ива Иванова. Пред медиите в бургаското село Българово тя е заявила, че приемът по инвестиционната мярка 4.1 за която е насочен този бюджет ще бъде отворен през юни.

Отделните проекти на бенефииерите по тази мярка могат да са на стойност до 450 хил. лева, като подпомагането ще покрие до50% от стойността им. През следващия месец предстои да се отвори и прием по 4.2 за инвестиции в преработвателни мощности с размер на инвестициите на проект до 750 хил. лева и подпомагане до 50% от стойността на проекта.

Още
Агро Новини

Бранш и министерство се разбраха за изплащане на украинската помощ до края на месеца

 

 

Очаква се системата за електронни услуги на фонд „Земеделие“ да заработи до седмица

 

Остатъкът от украинската помощ да бъде изплатен до 24 май са се разбрали по време на среща със земеделския министър Георги Тахов представители на Българска агрохранителна камара (БАК), съобщиха от камарата. По отношение на втория транш по украинската помощ, от БАК са заявили, че ще настояват след юни месец да започнат разговорите и работните срещи за актуализация на държавния бюджет, така че средствата да бъдат осигурени и изплатени до 30 септември 2024 г.

– От организацията са поставили различни текущи теми и въпроси пред ръковоството на министерството, по които от ведомството са поели следните ангажименти:

 

– Заповедта на министъра на земеделието и храните за промените на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) ще бъде публикувана на сайта на МЗХ веднага след като бъдат публикувани измененията в Регламента за Стратегическите планове в официалния вестник на ЕС, които са резултат на приетия от ЕС пакет за опростяване на ОСП;

 

– Наредбите по прилагане на директните плащания – Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции и Наредба № 4 за условията и реда за подаване на заявленията за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни ще бъдат обнародвани до края на месец май;

– Наръчникът по директните плащания за кампания 2024 ще бъде публикуван на страницата на МЗХ веднага след като бъдат обнародвани промените в законодателството, т.е. началото на юни;
– Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) ще заработи до седмица;
– ПДУ ще бъде изплатено до 24 май;

– Остатъкът за плащане от първия транш по украинската помощ ще бъде изплатен до 24 май;

 

– Обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци ще бъде изплатено според графика до 31 май;

 

– Ще се състои спешна работна среща по нерешени казуси с намалени и отказани плащания по обвързаната подкрепа 2023 при ДПЖ.

По настояване на БАК по отношение на помощта де минимис, заложен в държавния бюджет за 2024 г., г-н Тахов пое ангажимент да бъде проведена нарочна среща, на която да бъде обсъдено разпределението на бюджета за помощта де минимис за 2024 по сектори.

Министър Тахов потвърди своята ангажираност да продължи работата по законопроектите относно аграрната камара и представителността на браншовите организации в земеделието, поливното земеделие и хидромелиорациите, веригата на доставки на земеделски продукти, кооперативите в земеделието, облекченията в данъчното облагане на земеделските производители, виното и спиртните напитки и пчеларството, така че веднага при сформиране на Народното събрание да има готовност да бъдат разгледани и приемани от Парламента.

По отношение промените в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ във връзка последните промени по ЗСПЗЗ за отдаване на ДПФ под наем и аренда, г-н Капитанов се ангажира в края на предстоящата седмица промените да бъдат представени за обсъждане.

Още
Фермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и кози
МЗХ

Започва прием по интервенциите по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000

 

От утре започва прием по  интервенциите  по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, съобщиха от агроведомството. Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа

Още
Агро Новини

Агроведомството отваря приеми на проекти по две мерки през юни

Общият бюджет по инветиционните мерки 4.1 и 4.2 ще е 160 млн. лева

През юни предстои отварянето на приеми по най-атрактивните инвестиционни мерки за производителите от старата ПРСР – 4.1 и 4.2 , като общият финансов ресурс по тях се очаква да е 160 млн. лева, обяви земеделският министър Георги Тахов при откриване на изложението БАТА Агра 2024 в Стара Загора. Той съобщи още, че за целия програмен период 2014-2020 г. по Програмата по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства са сключени над 3 400 договора с общ размер на одобрените разходи над 3,25 млрд. лв.

Очакванията на министерството са, до края на май да бъде получено одобрение на първото изменение на стратегическия план.

в връзка с кампанията за директните плащания, която беше открита на 26 април, министър Тахов информира, че министерството прави всичко възможно тя да приключи края на юни месец, което е с един месец по–рано от предходната година. Към момента в ИСАК са подадени над 9000 заявления, като 7000 от тях са за площи за над 1 млн. хектара. Всички наредби са на обществено обсъждане и ще бъдат обнародвани в Държавен вестник до края на месец май.

Още
Агро Новини

БАК: Недопустимо е страховете на фермерите да се използват за политически цели

Браншовата организация е изразила притесненията си в писмо до институциите след изявление на служебния премиер, че няма бюджет за украинската помощ

БАК няма да допусне страховете на земеделските производители да бъдат използвани за политически цели, се казва в позиция на ръководството на Българската аграрна камара, изпратена до медиите.

От камарата са поискали с писмо до държавните институции яснота по въпроса, дали съществува риск от неизплащане на средствата по украинската помощ. Повод з него е станало изявлението на служебния премиер Димитър Главчев, според който не са осигурени средства за нея. Това според него е бил и мотивът да се поиска смяна на земеделския министър..

Независимо от политическите решения за ръководството на МЗХ и на ръководството на ДФЗ, които се вземат в настоящата и в бъдеща политическа ситуация, ние единствено очакваме и настояваме да се работи по важните за сектора политики и да се постигат резултати по тях, се казва в писмото.

Още
Агро Новини

Фермерите в необлагодетелстваните райони получиха общо над 100 млн. лева

Най-много средства са разпределени между стопанствата в планинските райони, най-малко за стопанства намиращи се в райони със специфични ограничения

Фермерите в необлагодетлстваните райони получиха общо над 100 млн. лева, съобщиха от фонд „Земеделие“. Средства са получили 21 895 земеделски производители.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията , направленията, които се прилагат за Кампания 2023 са три. По първото се подпомагат стопанства в планинските райони (НР1). Второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2). По третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3).

Общо 17 517 бенефициери получиха 82 861 159 лв. по НР1. Изчисленията на финансовата помощ за всеки отделен кандидат се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, както следва:

• за частта до 30 ха – левовата равностойност на 152 евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 91 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 53 евро на хектар;
• над 100 ха – левовата равностойност на 38 евро на хектар.

 

По НР2 са оторизирани 16 214 754 лв., които се разпределят между 5 347 фермери. Ставката на подпомагането се образува като се пресметне средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са определени в чл. 9 на Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:

• за частта до 30 ха – левовата равностойност на 79 евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 47 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 28 евро на хектар;
• над 100 ха – левовата равностойност на 20 евро на хектар.

За райони със специфични ограничения НР3 са изплатени 1 425 088 лв. на 707 кандидати. Изчисленията са направени като се взема предвид средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са описани в чл. 10 от Наредба № 7 от 30.05.2023 г., както следва:

за частта до 30 ха – левовата равностойност на 74евро на хектар;
• за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 44 евро на хектар;
• за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 26 евро на хектар;
• за частта над 100 ха – левовата равностойност на 19 евро на хектар.

Още
Агро Новини

Фермерите да очакват парите за агроекология през април

До края на месеца парите си ще получат и малките фермери

 

Според индикативния график на фонд „Земеделие“ до края на месеца ще трябва да бъдат изплатени парите за агроекология, както и обвързаната подкрепа за протеинови култури, за която плащанията са предвидени за периода между 15 и 20 април.

Дребните земеделски стопани могат да очакват плащания между 10 и 30 април, като това е периодът и на изплащане на допълнителната финансова подкрепа за младите фермери. До края на месеца се предвижда и доплащането по интервенцията за подпомагане на доходите за устойчивост както и за подпомагането за производителите на памук.

Сред интервенциите включени в графика на фонда за този месец е и тази за фермите в необлагодетелстваните райони.

Още
Общо около 20 млн. лева са получили фермерите за изпълнение на ангажименти за хуманно отношение
Агро Новини

Схемата за хуманно отношение към птиците ще се прилага до края на 2029 г.

Схемата ще се прилага с по-висок бюджет и по-високи ставки

 

Схемата за хуманно отношение към птиците ще се прилага до края на 2029 година, след като нейното прилагане е одобрено от ЕК , съобщиха от аграрното ведомство. За новия шестгодишен период на прилагане на схемата, бюджетът по нея е увеличен на 242 млн. лв. . Вследствие на това се повишават е и единичните ставки за подпомагане на животинска единица. Целта е да бъдат финансово подпомогнати земеделските стопани, отглеждащи птици, които поемат доброволно ангажименти, надвишаващи европейските и националните стандарти за хуманно отношение при отглеждане на животните.

Условие за получаване на помощта е птицевъдите да бъдат регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Още
Агро Новини

ЕК одобри 90 млн. евро помощ за френските биопроизводители

Таванът на подпомагането на един бенефициер е 280 хил. евро

 

Европейската комисия е одобрила държавна помощ за френските биопроизводители от 90 млн. евро за компенсиране щетите от военния конфликт в Украйна, съобщава ag-Press.eu.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства. Схемата има за цел да подпомогне производителите на биологично земеделие, които се нуждаят от пари, за да компенсират частично загубите, причинени от войната между Русия и Украйна, което им позволява да продължат дейностите си по биологично земеделие в бъдеще. Предвидено е таванът на подпомагане на един бенефициер да е 280 хил. евро, като средствата трябва да бъдат изплатени до 30 юни 2024 г.

Тази схема беше разрешена съгласно Временната кризисна и преходна рамка за държавна помощ, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за насърчаване на мерки за подпомагане в сектори, които са ключови за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива .

Още
Агро Новини

ЕК одобри парите за помощта за Украйна

 

Средствата ще сеизплатят до 30 юни

Брюксел одобри  държавна помощ от 61.3 милиона евро за подпомагане на българските земеделци заради войната, предприета от Русия срещу Украйна, съобщава „Дневник“, позовавайки се на информация от ЕК .

Предвижда се средствата да бъдат предоставени безвъзмездно и пряко. От тази възможност ще могат да се възползват производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед, защото могат да претърпят финансови загуби от затрудненията на пазара, свързани с войната, се пояснява в съобщението.

Помощта ще бъде до 280 хил. евро на получател и ще бъде осигурена до 30 юни от средства от българския бюджет.

1

Още
Утре
МЗХ

МЗХ определи ставките за помощта за тютюна

Бюджетът по помощта е 71 млн. лева

От агроведомството съобщиха, че са определени ставките за тютюна по националната преходна помощ.  Общият размер на бюджета по схемата е 71 млн. лв

Производителите на сорт „Басми“ до 2000 кг. ще получат по 5.50 лв./кг, а тези с производство над 2000 кг. по 4.13 лв./кг. За сортовете „Каба Кулак“ и „Бърлей“ определената ставка е 4.00 лв./кг., а за сортовата група „Виржиния“ е 3.00 лв./кг.

Кандидатите по схемата за 2023 г. са 8 295, а количеството произведен тютюн е 17 049 140 килограма.

Още
Ето защо протестите на част от фермерите продължава. Кой, кой е в земеделския протест.
Агро Новини

Джиков: Производителите на картофи и на черупкови плодове са извън обсега на споразумението и са изключени от получаването на de minimis

Споразумението подписано с правителството изключи голяма част от българските производители от подпомагане

„Отказахме да подпишем споразумението постигнато от колегите от БАК защото от него са изключени множество сектори. Ние като картофопроизводители сме изключени по регламент от получаването на помощ по de minimis. 80% от производителите на картофи са в планинските и полупланински региони и те са най-губещи от губещите“ заяви на пресконференция днес председателят на асоциацията на картофопроизводителите Тодор Джиков.

Другата причина да не се подпише постигнатото споразумение е изключването от него на производителите на черупкови плодове за да се вмести подпомагането в определената рамка.

„Днес могат да извадят картофите и орехите, а утре могат да извадят и другите ако не слушат“, добави Джиков, според който няма логика да се консолидират усилията за подпомагане само върху основните зърнено-житни култури, а производителите от планинските и полупланински региони да не присъстват. Освен това от засегнатите браншове са поискали отваряне и пълна ревизия на стратегическия план в посока насочване на подпомагането към малките и средни производители и към пазарите, нещо което им е било отказано.

Още
Агро Новини

Мариела Йорданова: Брюксел призна че има грешки в Зелената сделка

Ние като фермери имаме нужда от нови инструменти които да ни позволят да произвеждаме екологично, казва браншовичката

 

Госпожо Йорданова, с оглед на това че Зелената сделка претърпя фиаско какви са опциите за ревизирането и ?

Всички земеделски производители в Европа са в трудно положение. Протестите им се катализираха допълнително и от войната в Украйна, но Европа сгреши при формирането на Зелената сделка. Казано по нашенски постави каруцата пред коня. Тя сега създава голямо недоволство сред фермерите, и ако се признае, че е претърпяла провал, нещата трябва да се поставят на новите реалности и новата структура на земеделието в Европа в същото време трябва да се отчита приемането на Украйна , защото за нас няма съмнения дали а кога тя ще стане фактически член на съюза. Ето защо Зелената сделка трябва да стъпи на иновациите и технологиите, а решенията да се вземат не под натиска на зеления екстремизъм.

Ние фермерите често казваме, че няма как да работим на зелено, когато от много години вече сме на червено. Искаме да се отключи потенциала на фермерския експерт, защото браншовите организации вече изпреварват по експертиза чиновниците и администрацията включително и европейската. Да се даде възможност за отключване на научния потенциал, и да получим нови инструменти за справяне с промените в климата и замърсяването на околната среда. Един от тези инструменти е въглеродно независимото земеделие и новите геномни техники.

Надяваме се решението за прилагането им да се вземе много бързо от ЕП въпреки необоснованата и неекспертна съпротива на псевдонаучни и екологични организации. Ние имаме нужда от нов инструмент защото трябва да произвеждаме екологично, но това да не става с цената на фалити на цели сектори и земеделски стопанства. Ако трябва да заключим на протестите в последните три дни излизаха недоволните, а сега започват да излизат отчаяните, защото отчаянието е повсеместно.

Споменахте зеления екстремизъм в Европа. Какво ще направите обаче ако в новия ЕП влязат повече представители на популистки партии?

Надяваме се че опареният европеец е прагматичен и поумнял и ще вземе правилното решение.

Казахте че приемането на Украйна в ЕС е въпрос на време. Вие като бизнес как се подготвяте за този момент?

Трябва да се случат две неща. Или в Украйна да се приемат нашите правила на производство които на европейско ниво са твърде радикални. Ние от 15 години сме в тежки забрани и отпадане на активни вещества и цели групи препарати и правила и екологичнни норми които водят до значително оскъпяване на продукцията ни. Другото е либерализация на нашето производство, защото трябва да се върви към дерогация на непроизводствени площи, което означава ревизия на Зелената сделка, към разрешаване на препарати за растителна защита, забранени в ЕС, но разрешени в Украйна. Освен това като общо семейство Европа трябва да търси възможности ние да получим дивиденти от кризата с Украйна и да се търси общ пазар на украинска и европейска аграрна продукция, произведени под общи правила.

Дали Брюксел е признал, че е направил грешка по отношение на Зелената сделка?
Урсула фон дер Лайен го потвърди онзи ден когато се предложи отлагане влизането в сила на регламента за намаляване на пестицидите.

Очаквате ли след 2027 година да има промяна в модела на подпомагане защото явно той се оказва сбъркан по някакъв начин?

Зависи от това какъв бюджет е готова да отдели Европа за селскостопанската политика, но директните плащания при наличието на Украйна в ЕС се обезсмислят и стават невъзможни и моделът при всички случаи ще се промени.

Сегашният модел не стимулира обединяването на фермерите особено в страни като нашата. В този смисъл предвиждате ли в бъдеще по-голяма част от бюджета за земеделие да отива към организации и групи на производители?

Ако това се случи ще означава ново окрупняване на земеделския бранши това може да се случи тогава, когато държавните членки узреят за това, администрирането на политиките да се прехвърли към браншовите организации. Държавата да делегира права на тези организации. Само тогава фермерите биха намерили смисъл да се ссдружават, защото в края на крайщата не всичко е пари.

В интервюто са използвани въпроси и на колеги от други медии

Още
Агро Новини

Недоволните браншовици продължават с протестите

За днес се очакват блокади на пътища във Великотърновско

 

Недоволните от постигнатото споразумение с правителството браншови организации продължават с протестите като се очакват частични блокади на някои пътища в страната. Още в петък стана известно, че някои браншови организации сред които производителите на картофи обявиха, че продължават с протестите.
Пред БНР Радослав Христов председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите заяви, че чрез протестите, някои организации търсят начин да се легитимират, и припомни, че генезисът на разделението на браншовете е поставен през 2010 година, когато са се образували двете ядра – около АЗПБ и около НАЗ.

„Ако беше приет закон с ясни критерии кой е национално представен и кой не, нямаше да се чудим кой е на улицата и кой не. Трябва да се казват нещата от тази организация, която е с по-голяма национално представителност. В момента има голям разнобой на организациите от един и същи сектор по отношение на исканията им. Тази седмица всички които протестират са яхнати и употребени, и искат оставката на министъра и връщане на лобизма в земеделското министерство“, заяви Христов пред БНР.

Също пред БНР Иван Гюров зам. председател на Националното сдружение Обединени български производители заяви:

Не спираме с протестите, но сме готови на компромис и основно искаме да се изнесат с месец по-рано сроковете за плащане на субсидиите. Ако не се променят сроковете, склонни сме на компромиси и не държим на 100 %, но трябва да издърпаме плащанията, защото има много колеги, на които тези пари са нужни да стартират пролетната кампания. Днес ще настояваме за максимално кратък срок, освен за субсидиите и за създаване на работна група по една от мерките „Активен фермер.“

Днес блокади се очаква да има между 10 и 14 часа на пътищата Русе-Велико Търново и Русе- Плевен Очаква се утре да бъдат организирани нови протести от страна на недоволните браншови организации.

Още
Агро Новини

Как протече протестът на земеделските производители в страната (Обзор)

Зърнопроизводителите не приемат предложението на властта нито като методика нито като бюджетна рамка

 

Както е известно различни браншови организации започнаха от днес ефективни протестни действия с четири основни искания недоволни от предложените формули за подпомагане на чувствителните сектори, и на онази чат от зърнопроизводителите, които докажат чрез декларациите си пред НАП че действително са на загуба. Исканията им освен с подпомагане са свързни общо взето със законови инициативи, които да облекчат бюрократичния натиск, и да намалят ефекта от Зелената сделка и вноса на украинска продукция. За днес беше обявено двучасова блокада на пътищата между 10 и 12 часа.

Ето кратко обобщение на днешните протести по региони.

Както БТА информира в Силистренско десетки зърнопроизводители са подкрепили протестите като се движат с тежка техника по отсечките Тутракан – Нова Черна и Ситово – Нова Попина.

Земеделци затвориха със селскостопански машини пътя Ямбол – Сливен, в района на пътния възел за автомагистрала „Тракия“ до село Хаджидимитрово.

„При нас е едно унищожение направо. Работим, а същевременно не уважават труда, който полагаме в земеделието. С кредити живеем, ако не са кредитите, няма как да оцелеем в бранша“, каза един от протестиращите.

През днешния ден на две места е бил затворен пътя София- Варна. над 200 производители се включиха в протест в региона на Стара Загора изхода за магистрала „Тракия“. „Основните ни искания са да спрат да ни лъжат. За пореден път като магьосници управляващите вадят от ръкавите си всякакви зайци. Ние не излизаме да протестираме за пари, а протестираме, за да бъдем уважавани. Ние не виждаме уважение от управляващата класа и затова сме навън“, каза пред БТА Цветан Берберов, член на Управителния съвет на Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

Една от ключовите блокирани точки беше пътен възел „Петолъчката, като протестиращи определиха пред БНР предложението на премиера Денков като неприемливо. В област Монтана протестиращи фермери блокираха международния път Е79 и пътя Лом-Козлодуй/

Над 100 земеделски производители от различни сектори блокираха пътя между Мизия и Оряхово към ферибота за Бекет в Румъния.

Протестиращи блокираха и пътя при село Труд, като вече пътуват към Пловдив. Протестна блокада имаше и в Пазарджишко.

„Никъде в ЕС украинската помощ не е обвързана с подобни критерии, и това е измислено само у нас с цел забавяне на плащанията и намаляване на бюджетната рамка. Ние работимм с данни от анализа на МЗХ, според който 47-50 лева са загубите при пшеницата и по-големи при царевицата. Ние не можем да се съгласим с предложението на МС както като бюджетна рамка така и като методика заради това, че данъчните декларации се подават до 30 юни, а ние целим експедитивно подпомагане на реалните производители, а тук има опасност да влязат и лица от сивия сектор“, заяви за БНР председателя на НАЗ Илия Проданов.

Според него данъчната загуба е абстрактно понятие защото маркетинговата година не съвпада с финансовата, и хората не трябва да се взират само в подпомагането а и в законодателните инициативи които са предложили, и за които не са получили гаранции от политиците, че ще бъдат приети.

Очакванията са протестите до петък да продължат като ежедневно се увеличават с един час. За момента не е решено дали протестиращите ще предприемат национален протест с техника в София.

Още
43
Агро Новини

Румъния дава близо 100 млн. евро на фермерите блокирали границата с Украйна

Властите обещаха на производителите три схеми на държавна подкрепа, с които да компенсират повишените разходи заради войната в Украйна

 

Румънското правителство одобри помощи на стойност близо 100 млн. евро за фермерите, които по-рано наложиха блокади на границите с Украйна, информира UkrAgroConsult. Една от мерките предвижда създаване на държавна помощ за намаляване акциза върху ползваните от производителите горива. За нея ще бъдат заделени 54,3 млн. евро. Други две мерки предвиждат да се създадат схеми за държавна помощ за производителите на говеждо, птиче и свинско месо за претърпените от тях щети заради конфликта в Украйна.

Фермерите ще получат tezi средства с които да компенсират нарасналите и им разходи за горива, фуражи и енергия. За тези две мерки ще бъдат заделени общо над 37 млн. евро.

Още
Основният ни приоритет е да запазим сегашния бюджет от 418 млрд. евро и за новата обща селскостопанска политика.
Агро Новини

ЕК одобри 230 млн. евро държавна помощ за производителите на царевица в Полша

Максималната подкрепа за производител ще е до 280 хил евро

 

Европейската комисия е одобрила държавна помощ от 230 млн. евро в подкрепа на полските производители на царевица информира Ag-Пресс.еу. Средствата са предвидени като компенсация от претърпените щети от конфликта в Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са ключови за ускоряване на зеления преход и намаляване на зависимостите от горива.

Мярката ще бъде отворена за производители на царевица, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради затрудненията на селскостопанския пазар, провокирани от войната на Русия срещу Украйна.

Всеки кандидат за подпомагане по тази схема ще може да получи до 280 хил. евро, които трябва да бъдат изплатени най-късно до 30 юни 2024 година.

 

Още
Агро Новини

Над 36 хил.са регистрираните у нас коне към началото на 2024 година

През 2023 година коневъдите за пръв път са били включени в помощта за преодоляване последиците от войната в Украйна

 

Към 1 януари 2024 година броят на регистрираните у нас коне в системата ВетИС са 32 687, е станало ясно по време на проведения вчера консултативен съвет по конете. На него с представители на бранша се срещнаха земеделският министър Кирил Вътев и неговите заместници Александър Йоцев и Деян Стратев.

От общия брой на регистрираните коне има под селекционен контрол, които към края на месец септември 2023 г. са разделени на стопанства с животни от 1 до 50 коня и в стопанства над 51 коня. Броят на конете под селекционен контрол в стопанствата до 50 животни са 6 535, като те се отглеждат в 687 стопанства. Броят коне под селекционен контрол – с над 51 коня са 5 642 и се отглеждат в 56 стопанства.

Общият брой на конете под селекционен контрол е 12 178 животни, които се отглеждат в 744 стопанства. Подпомогнатите животни за 2022 г., по линия на застрашени от изчезване породи по мярка „Агроекология и климат“ от „Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) са общо 6 918 коня – каракачански, дунавски, френски, източнобългарски.

„През 2023 г. за първи път по държавната помощ „de minimis“ са подпомогнати 7 743 коне, а по помощта за Украйна са финансирани – 7 790 коне. Освен това по схемата за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2023 г. са отпуснати средства за 8 679 животни на стойност – 418 427 лв., които са предоставени на 4 асоциации.

Председателят на Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи в България Бойко Стоянов каза, че от 20 години за първи път някой си позволява да говори за конете. Проблемите, според него, са няколко – идентификация, подпомагане и реализация и предложи за решаването на неотложни задачи да се направи работна група по коневъдството.

Още
Агро Новини

Германското правителство се отказа частично от премахването на субсидиите за горива за фермерите

Предвижда се помощите за горива да отпаднат постепенно

Германското правителство направи днес жест към селскостопанските производители, които са много недоволни от бюджетната му политика, като се отказа частично от проекта за поетапно намаляване на субсидиите за горива в сектора, информира БТА, позовавайки се на Франс прес.

В комюнике на правителството се посочва, че преимуществата при данъците за превозните средства за горското и селското стопанство, се запазват“.. Освен това премахването на данъчната отстъпка за дизелово гориво за селскостопански цели ще стане постепенно, а не изведнъж, „за да се даде на засегнатите компании повече време да се приспособят“, посочват властите.

„През 2024 година данъчната отстъпка ще бъде намалена с 40 на сто. През 2025 и 2026 година ще има ново намаление – с 30 на сто, за да се стигне до 2026 година, когато потребяваните количества повече няма да бъдат субсидирани“, уточнява правителството в комюникето си.

Тези решения са плод на сключено днес споразумение между канцлера социалдемократ Олаф Шолц, вицеканцлера еколог Роберт Хабек и министъра на финансите либерал Кристиан Линднер.

Оповестените през декември планове за отмяна на субсидиите за горива предизвикаха гнева на селскостопанските производители.

Няколко хиляди земеделци от цяла Германия протестираха с тракторите си в Берлин през седмицата преди Коледа. Те обещаха нова обща мобилизация на 15 януари.

Още
Агро НовиниМЗХ

Подписаха 120 договора по ПМДР

Одобрените проекти получават близо 13,9 млн. лева

 

Заместник-министърът на земеделието и храните и Ръководител на Управляващия орган на Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) Деян Стратев подписа над 120 договора на стойност 13,19 млн. лева. Одобрените бенефициенти ще се подпомогнат чрез четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците срещу агресията в Украйна.
До края на годината Управляващият орган на Програмата планира старта на новите компенсации, обхващащи цялата 2023 г.

Операторите в сектор „Рибарство“ ще получат компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка за 2022 г.

Още
Агро Новини

Сериозен интерес на фермерите към de minimis отчете ДФЗ

Само за първите два дни близо 13 хил. фермера са подали заявления за помощта

Към днешна дата само за два дни след отварянето на приема по държавната помощ de minimis близо 13 хил. земеделски производители са подали заявления, заяви пред депутатите от земеделската комисия днес изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ Георги Тахов. Според него до края на месеца, когато е крайният срок по приема, очакванията са кандидатстващите за помощта да достигнат до 35 хил. производители. Тахов още веднъж потвърди, че ставките по тази помощ ще станат ясни едва след края на срока за подаване на заявленията.

Що се отнася до така наречената украинска помощ за доплащане до новия таван от 280 хил. евро на стопанство ще са нужни 5 млн. лева. Това според него може да стане след като бъде получено ново одобрение от страна на Брюксел. От предвидените по тази помощ 426 млн. лева към момента са изплатени малко над 281,7 млн. лева.

Още
В следващите дни всички собственици на говеда
Агро НовиниБез категория

Млекопроизводители: Без война загиваме!

Браншът изригна: Не искаме пари за консултанти а за компенсации и заплаши с протести ако не си получи договореното в меморандума с правителството

 

Представители на браншови организации от млечното и месодайното направление на животновъдите отглеждащи едър рогат добитък се обединиха в исканията си и на пресконференция днес поискаха от управляващите да изпълнят заложеното в подписания меморандум и да си получат компенсаторните плащания заради войната в Украйна, които възлизат на около 32 млн. лева и са вече осигурени. Друга част от исканията им са свързани с отпадане на модуларната ставка за обвързана подкрепа, запазване на досегашните ставки за необвързана подкрепа и намиране на средства за животновъдите отглеждащи местни породи. Отношението към последните беше определено от Бойко Синапов като „унизително“.

Ако не получат до края на седмицата компенсаторната помощ част от бранша заплаши да изкара животните на протест в изборния ден защото са изправени до стената и на ръба на оцеляването.

„Всеки ден клането на животни нараства, а кланиците казват че не могат да поемат заявките и да изколят животните ни. Изхранването на едно животно ни излиза по над 21 лева за купуване на фуражи. В зависимост от млеконадоя тази цифра се увеличава. За 365 дни изхранването на едно животно ни излиза 7 300 лева, без да са включени разходите за заплати, ток и горивата. С тях разходите надминават 10 000 лева“, заяви Димитър Зоров, председател на Националния съюз на говедовъдите.

Според експерти ако се говори за инвестиции в сектора  инвестициите в едно животно са нараснали от 12-15 хил. евро преди войната в Украйна на над 30 хил. евро след нейното начало като възвращаемостта на инвестициите се изчисляват на между 5 и 7 години.

Подпомагане наполовина през 2024 г.

„Това което ни очаква за догодина е подпомагане на 40% по-малко отколкото сега. Единственото което могат да очакват животновъдите е обвързано подпомагане със ставка от 411 лева а а фермерите с над 150 животни като се приложи модуларната ставка, е 320 лева. Другото е необвързаното подпомагане което от 78 лева, при условие че досега за говеда е била 190 лева на животно а за биволи-350 лева за животно“, добави още той. При условие че отговарят на изискванията, някои от фермерите могат да вземат и компенсации за хуманно отглеждане на животните. Така при приходи от 6660 лева разходите над 10 хил. лева на животно не могат да бъдат покрити.

Според последния анализ на европейския млечен борд разликата между себестойността и приходите от литър мляко в Европа е минус 20%. Близо 100 фермери сред които най-много на оранжерийни производитлтели не са си получили средствата, които са заложени в подписания меморандум.

„Категорични сме че неможем да продължим по този начин, защото 50% от млечните продукти които потребяваме са внос на сухо мляко докато ние като млекопроизводители сме унизени и искаме оставката на кабинета на министър вътев. Той ни излъга, защото стратегическия план беше направен без комуникация с бранша и нашите предложения не влязоха в него“, заяви Бойко Синапов. Според думите му 90% от суровината за колбасите у нас е дълбоко замразено месо, което никъде не се преработва другаде в Европа.

„Сложиха си 115 млн. лева консултантски да ги крадат на наш гръб, а не си сложиха бюджет за референтния период 2018 година за да не излиза тази унизителна ставка. В Гърция фермерите получават по 400 евро а ние по 400 лева, защо ние да не би да сме негри?“!“ заяви още Синапов.

Според Мария Степанчева министерството е проявило голяма пасивност, от която сега си патят животновъдите, които са поставени в унизително положение при настоящата инфлация да получат по 75 лева, които се равняват на 75 стотинки.

„Ние сега нямаше да сме тук, ако ангажиментите бяха изпълнени. De minimis още не е изплатена. Ако се спазят всички процедури това няма как да стане по-рано от декември. Войната е една за всички, климатичните промени също. Хората които дискуват в момента казват че се вдигат облаци прах сякаш земята гори. Толкова е сухо, че не се знае какво ще излезе от сеитбата на култури. Нашите сеновали вече са празни на половинаи не е ясно с какво ще изхранваме животните си. В същото време продукцията и е без пазарна стойност и я произвеждаме под нейната себестойност . Ако имаме пазарна цена, продуктът ни ще стане непродаваем и хората няма да могат да си го купят“, обобщи ситуацията в сектора председателката на браншовата организация на биволовъдите.

Още
Министерски съвет ще проведе редовното си заседание
Агро Новини

Правителството отпусна 63,5 млн. лева за фермерите

Средствата ще са насочени основно към малките производители

 

На днешното заседание на правителството бяха отпуснати 63,5 млн. лева в помощ на земеделските производители, информира „Дневник“, позовавайки се на изявление на премиера Николай Денков. Парите по думите му са предназначени основно за малките производители и отпускането им е резултат от постигнатото споразумение с протестиращите земеделски производители от миналия месец. 47.5 млн. лв. от общата сума е за подпомагане на земеделски производител по програмата де минимис. 16 млн. лв. пък ще се насочат към земеделски производители, използващи напояване. Със сумата се осигуряват 80% от цената на използваната вода.

Още
Китайската държавна компания Тянджин агробизнес къмпани откри първата инвестиция в България и в Европейския съюз.
Агро НовиниБез категория

За промени в механизми и мерки за реална подкрепа на фермерите настояват от БАК

За целта браншовата организация предлага сформиране на междуведомствена работна група

 

Земеделските производители настояват усилията на държавата да се насочат към намиране на подходящи механизми за реална защита на българското производство и в интерес на българския земеделски производител и на българския потребител на храни. С подписването на Меморандума на 20нсептември 2023 г. беше поставено само началото на решаване на проблемите в сектора. Работата на земеделските производители по дългосрочната
политика за развитие на българското земеделие продължава.

Българска аграрна камара, която представлява на национално ниво близо 10
000 земеделски производители от почти всички подсектори на  Растениевъдство“ и „Животновъдство“ и чиито членове-организации са сред
подписалите Меморандума от 20 септември 2023 г. предлагат на

Правителството да започне детайлно обсъждане на сериозните затруднения и
натиск, които земеделците отбелязват.  В последните години българскитенпроизводители на мляко, плодове и зеленчуци, картофи, грозде, пчелен мед и пчелни продукти и др. изпитват сериозни затруднения при реализация на своята продукция както в страната, така и при международната търговия на
справедлива пазарна цена поради различни фактори, което налага да бъдат обсъдени причините за това и да бъдат предприети адекватни мерки за отстраняване на затрудненията.

В писмото си до министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на финансите Асен Василев и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев,
пишат, че искат създаване на Работна група с участието на Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката,  Министерството на финансите, Агенция „Митници“, НАП, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, представители на
Българска аграрна камара, организации на преработвателите по Закона за
храните, организации на потребителите и други, чиято основна задача да бъде изготвяне на механизми за засилване на  позицията на българските земеделски производители във веригата на доставки на храни при реализация на българското производство в страната, както и при
международната търговия с българска земеделска продукция.

От БАК дават примери за нарушен баланс и отслабени позиции във веригата
на доставки:-    При търговията с ЕС и трети страни на оранжерийна продукция натискът идва от вноса от трети страни и най-вече Турция и вноса на
краставици от Гърция като вътрешнообщностна доставка.

–    Продажбата на плодове и зеленчуци в страната без касов апарат по
пазарите с картончета за земеделски производители издадени за 5-10 дка
зеленчуци, а продаващи целогодишно по пазарите внос.
–    Липса на контрол при продажбата на винено грозде, което се продава
по всички възможни пазари. Внася  се десертно грозде с документи на
винено, което се продава без издаване на касов бон. Цената на гроздето
внос от Северна Македония, Румъния  и Гърция е с по-ниска цена, той като
там е субсидирано за разлика от българското.
–    Липса на контрол на вноса и износа на мед и пчелни продукти от ЕС и
трети страни. За последните 4 г. вътрешнообщностните доставки и вносът
от трети страни са се увеличили 5 пъти, което през 2022 г. достига 42% от произведените количества в страната.
От БАК изразяват съмнение, че защита на българското производство може да
се постигне със закон за търговия с аграрни продукти в условията на пазарна икономика и правила на конкуренция на единния пазар на ЕС,
затова настояват усилията на държавата да се насочат към намиране на подходящи механизми за реална защита на българското производство и
постигането на обществено съгласие за други подходящи механизми в интерес на българския земеделски производител и на българския потребител
на храни.

От Камарата са убедени, че държавата следва да е водеща за действията, свързани с контрола по веригата и безопасността на храните, а за останалите действия тя следва да  съдейства за добрите практики между
заинтересованите страни по веригата на доставки и очакват реакцията нанПравителството по направеното

Още
Агро Новини

МЗХ включи оранжерийните малини и ягоди в интервенциите за обвързаното с производството подпомагане

Малините са един от продуктите с положителен експортен баланс според зам. министър Йоцев

„Надяваме се през настоящия програмен период да Ви улесним при кандидатстването по отделните мерки и програми от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в страната, както и да разширим възможностите за подкрепа. Затова от 2023 г. в интервенциите по обвързано подпомагане вече са включени и оранжерийно произведените малини и ягоди. През 2023 г. стартира и държавна помощ в подкрепа на направени разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури, по която производителите и на ягодоплодни имат възможност да заявят подпомагане до 02.10.2023 г.“ Това посочи пред земеделски производители заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев при откриването на  Фестивала на малината в Попово.

 

 

„Споделям с Вас увереността си, че Министерството на земеделието и храните провежда последователна политика, насочена към подкрепа на българското овощарство и засилване на неговата пазарна ориентация и конкурентоспособност. Малините са един от продуктите с положителен нетен експортен баланс от сектора на плодовете в страната, което ни дава повод за заслужена гордост, подчерта заместник-министърът. Той посочи, че се полагат усилия за насърчаване на сектора на ягодоплодните и за гарантиране производството на висококачествени и безопасни продукти за потребителите.

В България има 39 предприятия в този сегмент, като производството на малини през миналата година е било близо 5 700 тона, от които над 3 100 тона са реализирани свежи и замразени за износ. 2 600 тона са преработени.

 

Още
Агро Новини

Удължават срока за подаване на заявления за плащания по подмярка 22.2

Фермерите ще могат да подават заявки до 4 октомври

 

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С промяната се предвижда да се удължи периода за подаване на заявките за плащане по подмярката до 4 октомври 2023 г.

Всички заинтересовани граждани, организации, физически и юридически лица могат да изпращат своите предложения и становища по направеното предложение на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 21.09.2023 г. .

 

 

Още
Агро Новини

78,33 лв. на хектар за производителите на слънчоглед

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието Кирил Вътев от финансовата помощ предназначена за производителите на слънчоглед, съобщиха от аграрното ведомство.

Подпомагане ще получат производителите на слънчоглед, чиито площи са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ.Бюджетът за определяне на ставката съгласно наредбата е общо 65 519 300 лева, от които 32 759 650,00 лв. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 32 759 650,00 лв. от националния бюджет.

Още
Агро Новини

Подадени са над 12 хил. заявления за помощта за слънчогледа

Земеделските производители са подали в ДФЗ 12 466 заявления за извънредната финансова помощ за слънчогледа, информира БТА. Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359,70 хектара. Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650,00 лева, като националното финансиране също е в размер на 32 759 650,00 лева.Ставката на спешната финансова помощ ще се определи със заповед на министъра на земеделието и храните.

Още
НОВИНИ

Проучване оцени важността на подпомагането на земеделието в райони със специфични природни ограничения

Без плащания от Общата селскостопанска политика големи дялове от райони с природни ограничения – като планини или земя в сухи или студени територии – биха били изложени на риск от изоставяне, пише AG-Press.eu. ЕК публикува ново проучване, затвърждаващо досегашните мнения на експерти, че директните плащания и инвестициите от фондовете за развитие на селските региони са от ключово значение за тяхното оцеляване чрез поддържане на земеделието и поминъка в тях.

Проучването показало още, че фермите, разположени в райони с природни ограничения, са средно по-малко интензивни, с повече използване на земята, което е полезно за околната среда и биоразнообразието, като пасища, протеинови култури и угари.

Районите, изправени пред природни или други специфични ограничения , са тези, в които земеделието е по-трудно поради неблагоприятни условия като надморска височина, наклон, сухота, ниска температура, неблагоприятна текстура и каменистост. Тези райони могат също да бъдат повлияни от други фактори, които ги излагат на по-голям риск от изоставяне на земята. Районите с природни ограничения покриват 59% от използваната земеделска площ в ЕС.

Земеделските стопани, извършващи дейността си в такава определена зона, могат да получат подпомагане на доходите от ОСП в допълнение към средното годишно плащане на хектар, за да компенсират недостатъците, причинени от съществуващите ограничения. В периода 2023-27 г. подкрепата на земите със специфични природни ограничения се предоставя от 23 стратегически плана на ОСП с планирани публични разходи от 18,7 милиарда евро, обхващащи 47 милиона хектара. Тази сума представлява 17% от общото публично финансиране за развитие на селските райони и 6% от общото публично финансиране на ОСП. Като цяло, плащанията за такива райони помагат за поддържането на екстензивни и нисковложени земеделски системи, които, макар и по-малко ефективни в икономическо отношение, произвеждат храна и фуражи в по-маргинални райони.

От икономическа гледна точка стопанствата в райони със специфични природни ограничения са средно по-слабо ефективни, с по-нисък доход, по-нисък икономически размер и получават по-високи субсидии на хектар в сравнение с други ферми. Въпреки значителната подкрепа от ОСП, разликата в доходите между фермите, разположени в райони със специфичи природни ограничения и извън такива райони , остава голяма, възлизаща на 20,4% по-малко в планинските райони и 26,5% по-малко в в райони със специфични природни ограничения , различни от планините. Без обществена подкрепа значителна част от тези стопанства ще трябва да прекратят дейността си.

 

От гледна точка на околната среда данните показват, че фермите в планински и полупланински райони използват по-малко суровини, като минерални торове и пестициди. Например ферми, специализирани в полски култури в планински и непланински райони със специфични природни ограничения , използват съответно 55% и 26% по-малко минерални азотни торове в сравнение със същия вид ферми извън полупланинските и планински райони. По същия начин, сред фермите, специализирани в трайни насаждения, разходите на хектар за пестициди и други продукти за растителна защита в планински и непланински стопанства в райони със специфични природни ограничения са съответно с 56% и 49% по-ниски, отколкото в стопанства извън тези райони. .

Още
НОВИНИ

ЕК отпуска нови 330 млн. евро за фермерите

Европейската комисия прие нов пакет от извънредна помощ за фермерите в Европа, които ще получат общо 330 млн. евро, съобщава Ag-Press.eu. Фермери от ЕС от Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция ще се възползват от тази допълнителна финансова подкрепа. Български, унгарски, полски, румънски и словашки фермери получават отделна помощ от 100 милиона евро за справяне с пазарните дисбаланси, се казва в информацията .

Този пакет от мерки за подпомагане е отпуска , тъй като земеделските производители продължават да срещат трудности, както се вижда от доклада, публикуван днес от Европейската комисия относно краткосрочния прогнозен доклад за селскостопанските пазари в ЕС. Земеделските производители в ЕС все още са изправени пред по-високи от дългосрочните средни разходи за вложени ресурси и цените на някои селскостопански стоки продължават да спадат. Освен това фермерите в ЕС бяха изправени пред разнообразни и тежки метеорологични условия през пролетта, което доведе до по-ниски прогнози за добиви и по-ниско качество на няколко селскостопански стоки. В същото време се наблюдават ранни признаци на подобрение. Например, торовете станаха по-достъпни след спада на цените на природния газ. В допълнение, макар и все още над общия процент на инфлация, инфлацията на храните в ЕС започва да се стабилизира.

Още
НОВИНИ

Публикувана е за обществено обсъждане наредбата за спешната помощ за слънчогледа

От ароведомството съобщиха, че за обществено обсъждане е публикувана наредбата за предоставяне на спешна помощ на производителите на слънчоглед. Предвидено е подпомагането да се предоставя на земеделските стопани с цел компенсиране на сериозния риск пред производителите от частична или пълна липса на пазарна възвращаемост за направените високи производствени разходи за реколта`2022 година. Мярката ще даде възможност за финансово обезпечаване на настоящия производствен цикъл. Рискът възниква в резултат на либерализирането на пазара с Украйна.

Помощта ще се отпуска на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Бюджетът по спешната мярка за България e в размер на 32 759 650 лв. Средствата се предоставят от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, като с акт на Министерския съвет може да бъде определено национално съфинансиране до 100% от помощта от Съюза.

Спешната финансова помощ ще се изплаща на одобрените заявители до 30 септември 2023 г.

Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е до 24 юли 2023 г. С проекта на Наредбата може да се запознаете от интернет страницата на Министерството и от Портала за обществени консултации.

Още
НОВИНИ

Липса на редовен бюджет прави невъзможно отпускането на извънредна подкрепа за животновъдите

Липсата на държавен бюджет за 2023 година прави невъзможно отпускането на каквато и да е извънредна подкрепа за животновъдите, заяви в отговор на депутатски въпрос служебният министър Явор Гечев. Все пак той е получил уверение от финансовото ведомство че производителите на мляко ще могат да получат компенсации заради претърпените щети от украинския внос на сухо мляко. Гечев припомни пред депутатите, че с всяка актуализация на настоящия бюджет са били искани повече пари за животновъдите, като се предвижда и разширяване на рамката от помощи за тях, при условие, обаче, че от депутатите се гласуват нов държавен бюджет. Освен това от министерството подготвят специална наредба, чрез която преработвателите да бъдат задължени да информират на етикетите какъв процент сухо мляко се съдържа в млечните продукти и откъде идва то. Към момента по думите му срещу приемането на подобна наредба се противопоставят тъкмо преработвателите и веригите.

Още
НОВИНИ

Брюксел одобри антикризисна помощ от 70 млн. евро за оранжерийните производители в Нидерландия

Европейската комисия е одобрила национална помощ от 70 млн. евро за оранжерийните производители в Нидерландия във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, съобщава AG-Press.eu. От нея ще могат да се възползват малки и средни стопанства с оранжерийно производство. Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на гаранции по заеми. Гаранциите ще покриват 70% от заема и са със срок от 4 години, с възможност за удължаване до 6 години при определени ситуации.

Още
НОВИНИ

ДВ обнародва наредбата за условията и реда за кандидатстване по интервенциите в стратегическия план

Днес в „Вържавен вестник“ беше обнародвана Наредба 4 от 30 март на агроведомството за условията и реда за кандидатстване за подпомагане по интервенциите от стратегическия план. С това може да бъде дден официален старт на кампанията за кандидатстване на земеделските производители за субсидии.
С нея се урежда редът на кандидатстване по следните интервенции:

1. Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ);
2. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ);
3. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС);
4. Плащане за малки земеделски стопани (ДЗС);
5. Специално плащане за култура – памук (Памук);
6. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК);
7. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);
8. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК);
9. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП);
10. Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл);
11. Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);
12. Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи);
13. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);
14. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);
15. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл);
16. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП);
17. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н);
18. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП);
19. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П);
20. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ);
21. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП);
22. Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП);
23. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл);
24. Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (ИПК);
25. Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ);
26. Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ);
27. Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП);
28. Еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП);
29. Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН);
30. Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП);
31. Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ);
32. Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК);
33. Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
34. Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
35. Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
36. Биологично растениевъдство (БР);
37. Биологично пчеларство (БП);
38. Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство (СИП);
39. Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт (ПРЗТ);
40. Насърчаване на естественото опрашване (опрашване);
41. Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР);
42. Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ);
43. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ);
44. Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП);
45. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша);
46. Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи (ПМ-ОВМ);
47. Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии (ПЗП-деградирали);
48. Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (НР);
49. Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Н2000);
50. Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (М10);
51. Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (М11).

 

Още
НОВИНИ

Брюксел подготвя нов пакет с помощи за засегнатите от украинския внос на агропродукция фермери

ропейската комисия съобщи, че подготвя предложение за отпускане на допълнителна помощ за земеделците в ЕС, засегнати от вноса на селскостопански стоки от Украйна, съобщава БТА.

Както е известно ЕС вече отпусна 56 милиона евро за земеделците в България, Румъния и Полша, и може да се очаква, че ще осигури още толкова средства, заяви говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Подготвяме ново предложение за условията за украинския внос, което много скоро ще предложим за обсъждане от държавите в ЕС. Връщането на временно отменените мита за украинския внос може да бъде съобразено с цялостното влияние на пазара, а не само в отделни региони на ЕС, поясни говорителят.

Още
НОВИНИ

След протеста: Лозарите се разбраха с министерството за двойно увеличение на парите по украинската помощ и за включване на бранша в мярката за техника от плана за възстановяване и развитие

В резултат на днешния протест на производители на винени и десертни сортове грозде, след среща в министерството в късния следобед с представители на бранша стана ясно, че е било постигнато разбирателство за двойно увеличение на парите, получавани като компенсация за претърпени щети заради войната в Украйна и за включване на лозарите в мярката за подпомагане закупуването на техника от плана за възстановяване и развитие.

Разбрахме се оттук насетне да работим по-тясно с министерството за решаване на проблемите на сектора. Надяваме се през следващата година всички проблеми които имаме с неправилното разпределение на средствата по все още неприетите технологични карти да бъдат отстранени. Оказа се , че ние ще получим допълнително по 40 лева на декар до края на септември, като от ИАЛВ поеха ангажимента до тогава да има нов работещ лозарски регистър, от който да отпаднат всички онези лозови масиви, които вече са се превърнали в гора“, заяви пред медиите след срещата Атанас Василев председател на Сдружението на българските лозари.

Предстои на срещи с бранша в Търново и Пловдив да бъде разяснено, как могат да се възползват от еко схемите, като той акцентира върху ясни и предвидими“,
критерии по тях, за да могат лозарите да кандидатстват и да получат по около 120 евро на декар, с които да могат да стабилизират стопанствата си.

„Това което обещахме като чисто икономически подход е, да започнем работа в комитета по наблюдение за промени в стратегическия план на база на технологичните карти, така да се подобрят условията за българското земеделие и да се получава по-адекватно и правилно подпомагане“, заяви и заместник министърът на земеделието Тодор Джиков.

„В момента се изготвя интервенцията и за техника по плана за възстановяване, където бюджетът не е никак малък- 248 млн лева, към която ние ще сме с приоритет и бонус точки за да можем да си позволим да си закупим трактори“, добави Василев.

Джиков обеща, че се водят активни преговори за включването на точки, които да позволят на производителите на грозде да влязат в интервенцията за закупуване на трактори.

Протестът започна по-рано днес в обявения за начален час 13 часа пред президентството където производителите на грозде поискаха да бъдат изслушани от президента. Те отново повториха исканията си като подчертаха, че исканията им са справедливи критерии за разпределение на средствата, регистър на всички земеделски производители и работеща и диалогична администрация. Подкрепиха исканията си с възгласи „Чуйте ни!“ и плакати. „Стига лъжи в земеделието, къде са ни тракторите и програмите. Къде е отношението към българската лоза и къде е спрения внос на фалшиво вино, което се консумира, докато нашето грозде гние по лозите“, попита един от производителите. „Ние сме с най-ниски ставки от всички култури с трайни насаждения, и сега се чувстваме отново излъгани“, заяви по-рано днес Атанас Василев.
„Тук сме защото няма прозрачност в сектора. Има много нередовни практики, които се покриват и от администрацията, и това не можем да го траем повече. Отделно че ни лъжат и редовно сме неравнопоставени при подпомагане. Става така, че храним целогодишно села с хора, защото лозето иска целогодишна работа, а накрая получаваме само трохите“, допълни и Димитър Хараламбиев“, гроздопроизводител от Плевен.

По-късно протестът се премести с възгласи „Оставка!“ пред земеделското министерство, където производителите отново не получиха дълго време отговори на въпроси като този, защо министерството е майка за едни, и мащеха за други, и защо някои производители на зарзали например ще получат по 288 лева, а за тях няма да има нищо. В края на крайщата от министерството се съгласиха да приемат трима представители на протестиращите на разговор без присъствие на медиите, както те първоначално настояваха.

Още
НОВИНИ

ЕК подкрепи искане на Румъния за още средства за компенсации за украинския внос на зърно

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лаен подкрепи искането на Румъния за увеличаване на средствата за фермерите, пострадали от вноса на украинско зърно, съобщава „Дневник“.

Помагаме на европейските земеделци, които трябва да се справят с пазарните последици от износа на украинското зърно и предлагането му на европейския пазар. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на първия ден от заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Според нея отпуснатите на първо място над 56 млн. евро не са достатъчни.

Както е известно по-рано тази седмица комисарят по земеделието Януш Войчеховски каза, че Европейската комисия ще предостави 56 милиона евро за подпомагане на фермерите в Полша, Румъния и България, засегнати от увеличения износ на селскостопанска продукция от Украйна.

Още
НОВИНИ

Гроздопроизводителите: България е море от изоставени лозя

Липсата на политика на земеделското министерство ни превръща в неми свидетели на случващото се, заявиха от сектора

„С липсата на политика за нашия сектор, земеделското министерство ни превръща в неми свидетели на случващото се. В писмо с отправени от нас въпроси засегнахме доста болезнени теми като стратегическия план, технологичните карти и липсата на яснота около разпределението на средствата по кризисните мерки но до момента нямаме отговор“, зяви на пресконференция днес Атанас Василев председател на Националното сдружение на българските лозари.

Представители на бранша отново застанаха пред медиите с проблемите си поради липсата на диалог с министерството, което от есента на миналата година когато от организацията на лозарите организираха протест пред земеделското министерство не са изпълнили нито едно от дадените обещания. Още тогава служебният министър обеща, до март месец тази година да бъде изготвен електронен регистър на гроздопроизводителите, който все още не е готов.

Що се отнася до изготвените технологични карти, според Василев те се доближават до реалностите, въпреки че се оказва че не са приложими във всички климатични области на страната. „В тях ние видяхме едно много важно за нас обстоятелство- изключителен дисбаланс между приходи и разходи. Нашата култура е единствената при която се наблюдава диспропорция между приходи и разходи от над 100%“, заяви още Василев. Според неокончателния вариант на изготвените технологични карти при разходи от 1500 лева на декар през миналата година приходите са средно по 700 лева на декар.

От бранша упрекнаха министерството за липсата на всякаква реакция въпреки включването им в редица работни групи и срещи, и въпреки организираните протести. Според разчетите те пак остават секторът с най-малка подкрепа от 40 лева на декар. Производителите на грозде недоумяват и защо въпреки усилията им не са включени и за подпомагане по мярката за зимите пръскания, по която все пак биха могли да получат някаква минимална помощ за препарати. В тази връзка усилията им да определят списъка с препарати за които да получават подкрепа за зимни пръскания са останали безрезултатни заради нежеланието на БАБХ да се включи в работната група.

Сред неизпълнените обещания от страна на агроминистерството е било и това,лозарите да имат възможност даз закупуват техника при поемане на 50% от разходите. Оказва се, че възможност за закупуване на техника е предвидена, но само за групи и организации на производители, което тях не ги устройва.

„Еко схемите също за нас са изготвени необосновано, защото не виждаме по коя може да кандидатстваме. Няма смисъл например да се включим по схема за поддържане на тревостой, по която да инвестираме по 200-300 лева на декар, а после да получим по 20 лева“, допълни един от участвалите гроздопроизводители. Те попитаха още министерството, защо е нужно да затревяват междуредията с култури чиято синергия с лозите не е доказана, и те всъщност могат да доведат до намаляване на добивите, качеството на суровината и влагозапасяемостта на почвите.

Сред парадоксите свързани с новите технологични карти е и този, че вместо да са съобразени с разпределението на средствата по кризисните мерки, от земеделското министерство предварително са им заявили, кой колко ще взема. „Представяйки ни технологичните карти, те ни казват че например за розите ще дават по 80 лева на хектар, за тютюна 550 лева, за нас 400 лева, а за картофите 2000 лева“ уточнява Василев.

Ситуацията в сектора беше обобщена от един от гроздопроизводителите така: „Много от колегите ни загубиха битката за оцеляване и си изоставиха лозята, продадоха си техниката и в момента търсят възможности и средства да си изкореняват лозовите масиви. България е море от изоставени лозя.“ За пример беше посочен регионът на Свиленград , където само през миналата година са били изоставени близо 3500 декара лози. Подобна е ситуацията и при производителите на десертно грозде. Друг проблем очертан от лозарите е законовото изискване в българското вино и винени продукти да може да се съдържа само до 20% грозде, произведено у нас.

Още
НОВИНИ

Брюксел: Дали оранжериите с хидропонни системи да се подпомагат по секторните интервенции или с пари по ПРСР, решават отделните страни

 

„Отделните страни членки сами решават дали оранжериите ползващи хидропонни системи за отглеждане на плодове и зеленчуци могат да получават подкрепа по секторните интервенции и инвестициите за селските райони“, се казва в отговор на говорител на ЕК на изпратени от нас въпроси. Това означава че фермерите с оранжерии на хидропоника не биха имали пречка да получат подпомагане по втори стълб от новата селска програма, каквото намерение беше изразено и от земеделското министерство след среща с производителите на плодове и зеленчуци през миналата седмица.

В отговора се уточнява, че ситуацията относно подпомагането на оранжериите на хидропоника по мерките за обвързано с производството подпомагане е по различна. „Подобни системи при които няма директно взаiмодействие между корените на растенията с почвата противоречат на приетото схващане за земеделска площ и не е е допустимо както за обвързани с производството плащания, така и за директни плащания като цяло“, се казва още в отговора на ЕК.

Подпомагане с директни плащания са възможни според Европейската комисия само при условие, че използвания почвен субстракт образува едно цяло с почвата и позволява използването на потенциала на почвата. Като пример се посочва ако корените на растенията преминавайки през използвания субстракт достигат до почвата. Правото за прилагане на тези изисквания също е предоставено на отделnите страни членки.

„По отношение на минималните изисквания (за директни плащания) лимитът, определен от България, е 0,5 ха или 100 евро. Въпреки че не е изключено, вероятно е да се основава на горното изискване, че такива системи не са допустими, а не на минималните изисквания“, се казва в заключение от Брюксел.

Още
Без категорияНОВИНИ

Агроведомството разглежда възможността за авансово пускане на компенсациите за войната с Украйна

 

От агроведомството ще разгледат днес какви са вариантите за незабавно отпускане на държавната помощ която трябва да компенсира фермерите заради войната в Украйна, обяви на събитие организирано от Българския фермерски съюз земеделският министър Явор Гечев. “Обмисляме да пуснем незабавно и авансово 50% от средствата от помощта, защото знаем, че те са необходими на земеделските производители още сега, “, заяви Гечев. Той мотивира евентуалното решение за авансово плащане с „възможността да се направят много бързи плащания“ и с ангажимента, ако има объркани ставки за обвързаната подкрепа за животни, каквито констатации вече има, помощта за Украйна да се разглежда цялостно като при условие, че анализът на определените ставки покаже, че някъде има ощетени, в методиката по тази помощ ще влязат и ставките по стратегическия план. Идеята е с останалите 50% от помощта да се компенсират именно онези фермери, за които се установи че ще получават по-малко подкрепа през ставките за обвързана подкрепа.

„Опитваме се да спазваме поетите ангажименти, макар, че в условията, когато някои от браншовите организации се карат по между си е трудно да сме в ролята на арбитри, защото каквото и да направим, все сме виновни“, допълни Гечев. Според него ако сега се поиска от Брюксел, да се направи промяна в стратегическия план ще са нужни минимум три месеца да се произнесе ЕК по тях, и те евентуално да бъдат официализирани. Все пак земеделският министър увери, че ведомството работи по всички възможни сценарии.

Още
НОВИНИ

Държавата да спре с дискриминацията към коневъдите и конете да получат възможност за директно подпомагане, поискаха от сектора

„Не сме доволни от дискриминационния подход на всички управляващи до момента към коневъдството и вчастност опазването на автохтонните породи. Освен досегашната мярка за агроекология за нас няма друга подкрепа в стратегическия план“, каза пред представители на медиите Бойко Стоянов, председател на развъдна асоциация с лиценз за развъждане на коне от породата :Каракачански кон“. От сектора настояват за промяна на ставката по досегашната мярка за агроекология, която от 200 евро е паднала на 143 евро и продължава да е толкова, въпреки че се наблюдава завишаване на разходите за отглеждане на един кон.

„Освен това настояваме държавата да започне да включва конете като селскостопански животни предвид на това, че са с икономическа стойност, и да станат допустими за директно подпомагане, без значение дали като критерии ще се доказва чрез производство или процент на ремонтни животни в едно ХРГР, добави още той.

Стоянов посочи за пример Хърватия, където коневъдите получават по 300 евро национални доплащания. Основните разходи за развъждане и отглеждане на коне по думите му са свързани с фуражите, като има скок в цените както на грубите фуражи, така и на концентрираните. „Може би някой би казал, че конете са тревопасни, но ние като коневъди и производители искаме да имаме възвращаемост на това което влагаме, а като всеки вид животно, конете също си искат своето подхранване. Разходите за фуражи за отглеждане на един кон са почти същите, както разходите за едно говедо“, допълни още той.
Основният аргумент на бранша да поиска включването на конете като селскостопански субект с икономическа стойност е, че все повече животни се транспортират към кланиците, и все повече конско месо се влага в колбасите. Освен това отглеждането на коне има и косвен принос за опазване на биоразнообразието поради факта, че са предимно пасищни животни.

Към момента според него у нас се отглеждат около 40 хил. индентифицирани коне като конете под селекционен контрол са около 18 хил..

Още
НОВИНИ

Сръбското правителство ще подпомогне производителите на слънчоглед с 18,7 млн. евро

Сръбското правителство планира да подпомогне производителите на слънчоглед с 18,7 млн. евро през тази година, информира „Зерно Онлайн. През август миналата година властите създадоха специална програма за подпомагане на земеделските производители отглеждащи слънчоглед с цел да се запази продоволствената сигурност на страната и да се намалят разходите за производство на тази маслодайна култура. Според постановлението на правителството всеки земеделски производител отглеждащ слънчоглед може да се възползва от държавна подкрепа в размер на 7800 динра или 66,45 евро за тон при условие, че капацитетът му на производство е под 200 тона.

Още
НОВИНИ

Годината за фермерите- от избори към избори

Ако се направи бегъл опит за сравнение между 2021 година с вече отминаващите 12 месеца на 2022 година, приликите за българския фермер ще са повече, отколкото разликите. Краят на пандемията с нищо не подобри бизнес климата, тъй като рано рано беше заместена от войната в Украйна. Тя на свой ред доведе до невиждани сътресения на пазарите на суровини, и особено на тези за торове и препарати чиито основни получатели са тъкмо фермерите. Това ги постави пред избор, дали да намаляват нормите на торене и и нивото на защита на растенията и в какъв порядък да изберат културите, които да отглеждат за следващата кампания, така, че да намалят още повече използването им. Сякаш войната по естествен път изпълни едно от въжделенията на бюрокрацията в Брюксел за намаляване на торовете и препаратите за растителна защита използвани от фермерите чрез практическото спиране на различни големи мощности за производството им.

Спиралата от избори във вътрешнополитически план не роди нищо друго освен кой от кой по-импотентни парламенти, в които преобладаваха политическите игри, вместо реално и обърнато към обществото законотворчество. Агробизнесът продължава да е заклещен от администрацията и силно зависим от иначе редовно получаваните субсидии. Положението на браншове като плодове и зеленчуци и животновъдство изглежда неспасяемо дори и от субсидиите. При тях оцеляването е поставено на карта а войната постави пред ликвидация и без това слабото оранжерийно производство.

Липсата на стабилна законодателна власт и управление от служебно правителство, което реално нищо не може да променя изкара неколкократно през годината различни фермерски браншове на протест. Притесненията им бяха основно свързани с готвения стратегически план, който след поправки и отговори на коментари от Брюксел все пак мина. И те се оказаха съвсем основателни, след като едва приет, по настояване на бранша се заговори за промени в него които да бъдат внесени още през януари. Все пак последният парламент успя да приеме набързо законовите промени, които да официализират прилагането на стратегическия план от новата година.

Виждайки че става все по-трудно да се оцелява в условията на непрестанни сътресения, част от бранша погледна самоинициативно към създаване на обща камара не отгоре надолу, а обратното, което е може би по-естествения, но и по-продължителен път. И тук отделните браншове бяха поставени пред избор, дали да се включат или не в тази инициатива, особено и след появата на съмнения, че е свързана с бъдещи политически проекти. А земеделците у нас винаги са повтаряли и натъртвали, че не искат да бъдат свързвани с каквито и да са политики извън тези в сектора.

Убедени сме че ако се направи анкета сред повечето фермери, дали новият стратегически план би променил нещо, отговорът ще е по-скоро отрицателен. Първо защото българското земеделие е само една бразда от играта на големите, и второ, защото се запазва същия модел на подпомагане който води само до задълбочаване на както на дисбаланса между браншовете, така и на различията между нашето и европейско земеделие. И този дисбаланс няма как да бъде спрян без мерки от страна на държавата, с които различните сектори да бъдат извадени от унизителната категория „!чувствителни“ , наложена им от политиците. Тези мерки могат да са свързани с широко популяризиране например на алтернативи на субсидирането като използването на различни финансови инструменти, като се даде възможност на самите групи и организации на производителите да създават и упавляват собствени взаимоспомагателни фондове. Представяте ли си какво му е на един производител на чушки и домати непрекъснато да му набиват в главата, колко чувствителен е секторът, как държавата нищо не прави за неговото стабилизиране?! Или на един животновъд в полупланинските райони, който не знае с какви и сколко пасища ще може да оперира през следващата година?! И държавата пак да я няма, законодателната власт пък хептем защото живеем в държава, в която политиците стават все по-късогледи и с все по-ограничен периметър на мисъл и действие- само от избор до избор, без да се създават така нужните не само за земеделието, но и за икономиката достатъчно стабилни основи, че не да се чудят дали ще оцеляват, а как да надграждат и просперират. С мислене от избори до избори обаче, това няма как да се получи.

Още
Ваксинират се всички овце на територията на страната
НОВИНИ

По-малко заявления, но повече площи, допустими за подпомагане по СЕПП в националните паркове

Допустимите за подпомагане площи са се увеличили почти двойно за последните четири години

 

По данни на земеделското министерство за периода между 2018 и 2021 година се наблюдава вариране в броя на заявленията за подпомагане по Схемата за едио плащане на площ (СЕПП) на площи в обхвата на националните паркове, като за 2021 година е отчетен спад до 150 спрямо 168 преди година. За същия период обемът на допустимите за подпомагане по СЕПП площи достига през 2021 година до най-големия си обем за последните четири години 2 449,34 спрямо 2176,61 преди година Това е почти двойно увеличение спрямо 2018 година, когато като допустими за подпомагане са заявени 1361,17. В предоставената справка от земеделското ведомство не е е указана точната мярка, дали става дума за декари или хектари.

Що се отнася до ставката за подпомагане, от рекордните за последните четири години 212,38 лева на хектар за 2020 г. тя е паднала до най-ниското си ниво за споменатия период от 193,44 лева на хектар.

Данните са предоставени от земеделския министър Явор Гечев в отговор на парламентарен въпрос от депутата Александър Дунчев от ПП. В отговора си министър Гечев уточнява, че за подпомагане по СЕПП на територията на националните паркове могат да се завяват само постоянно затревени площи. Данните обхващат заявени за подпомагане площи на териториите на трите най-големи парка _ „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.

„Съгласно приложимото европейско и национално законодателство, полагащите се субсидии и налагането на санкции се изчисляват автоматично от ИСАК на база резултатите от извършените, съгласно чл, 43 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) административни проверки и/или проверки на място, като се взима предвид съответствието между предоставените от кандидата данни и установените от проверките и след налагане на нормативно предвидените санкции.
Предвид разпространеното схващане, че субсидии се изплащат по имоти от КВС, отделни кадастрални имоти или блокове на земеделски стопанства, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство, размерът на субсидиите се изчислява на база общо допустима за подпомагане площ по схемите и/или мерките, включени в заявлението за подпомагане за съответната кампания“, се казва още в отговора на министър Гечев.

При администриране на заявленията се вземат под внимание резултатите от всички задължителни проверки при констатирани случаи на отклонения от законовите изисквания за допустимост за подпомагане се прилагат предвидените намаления и санкции.

Още
До 2020 г. ще се подпомагат овце и кози-майки само в планински райони и под селекционен контрол
НОВИНИ

Земеделското министерство няма да извади териториите на националните паркове от интервенцията за пасторализма

Земеделското министерство няма да извади от обхвата на новата интервенция за пасторализма в стратегическия план териториите на националните паркове става ясно от отговор на земеделския министър Явор Гечев на въпрос на Александър Дунчев, депутат от ПП.
Според възприетата от агроведомството трактовка на изпратените от ЕК коментари по стратегическия план, в цитираната от Дунчев в неговия въпрос забележка номер 243 не е налице задължение за изключване от обхвата на на интервенцията на териториите на националните паркове. „Службите на ЕК изискват дейността да се извършва само в съответствие със стандартите, приети в плановете за управление, и на места, предварително определени в плановете на зоните, като броят на пасищните животни следва да се определи предварително и да се контролира стриктно. Тези изисквания са включени в интервенцията. На службите на ЕК бе предоставена информация, свързана с прилагането на дейността до 2021 г., както и актуални данни от заявяването през 2022 г.“, се казва още в отговора на Гечев.

Още
Обнародваха промените в закона за собствеността на земята
НОВИНИ

Мзм: Фермерите вече могат да проверяват площите си за допустимост до подпомагане през кампания 2022 г.

Срокът за подаване на възражения е до 2 декември

 

От днес земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022, съобщават от агроведомството. Освен това стопаните ще могат да се запознаят и с предварителни резултати от проверки на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им.

Справките ще могат да се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (https://seu.dfz.bg/).

При несъгласие с посочените данни и в срок до 20 декември 2022 г., стопаните ще могат да подават възражения, както от личните си профили в СЕУ, така и от публичната част на системата. Образци на възраженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.

Още
НОВИНИ

Експерти и политици в търсене на по-кратки пътища за финансовите инструменти към фермерите

В започналата днес специализирана конференция в Прага организирана от ЕК съвместно с платформата fi-compass посветена на финансовите инструменти, които все повече се налагат като алтернатива на подпомагането на земеделските производители в условията на кризите които ни заобикалят. В специализирани панели експерти и политици ще търсят как в бъдеще да се съкрати пътя на земеделските производители в Европа към разнообразието от финансови инструменти. Един от посочените примери за успешно прилагане на финансовите инструменти бе на италиански иновативен проект за преработката на водорасли, за който са използвани финансови инструменти под формата на безлихвени кредити.

Силвия Микелини: ЕК поощрява страните членки да въвеждат национални финансови инструменти

 

В своето стъпително изказване Силвия Микелини, директор на ГД „Земеделие“ заяви: „ Пандемията и войната в Украйна все повече засилиха предизвикателствата пред фермерите, които трябваше да се борят с високите разходи за енергоносители и торове, като производството на последните в ЕС спря, а фермерите трябваше да редуцират употребата им, което се отрази и на цените на храните“ като припомни, че още през март ЕК е мобилизирал кризисен пакет от 500 млрд. евро за да подпомогне фермерите в страните членки както и за последното съобщение на комисията, позволяващо активирането на подкрепа към производителите на торове и земеделските производители по механизма за национално подпомагане.

По отношение на стратегическите планове на страните членки беше казано, че те се намират в своята финална фаза, като се води активен диалог с отделните членки както по тях, така и по коментарите, като се обмисля тяхното променяне в посока насочена към отделните индикатори в интервенциите.

Тя подчерта, че целта на конференцията е да допринесе за по-доброто разбиране на новата зелена архитектура, еко схемите, интервенциите насочени към използване на възобновяеми енергоизточници и популяризирането за целта на финансовите инструменти. По думите и Брюксел силно поощрява това , че някои страни членки вече са въвели и национални финансови инструменти и се ангажира чрез мероприятия в различен формат да ги направи още по-достъпни за земеделските производители. Според данните на ЕК в страните членки към края на 2021 година са действали 31 оперативни финансови инструмента в 13 страни с бюджет от 850 млн. евро.

Павел Секач: Стратегическите планове за ОСП не са единственият инструмент за подпомагане на земеделските производители

 

Стратегическите планове за ОСП са важно, но не и единственото средство за подпомагане на земеделските производители. Те въвеждат по-голяма гъвкавост на отделните страни членки как и с какви средства да подпомагат сектора, както и намаляват управлението на програмите за развитие на селските райони в отделните страни, каза чешкият земеделски министър Павел Секач. Той отбеляза и влиянието на пандемията върху земеделието, като по думите му кризата дава и поле за развитие на технологиите и иновациите, които да подпомогнат например редукцията в употребата на пестициди.

Франк Лий: ЕИБ планира30 млрд.. евро за проекти за биоикономиката за следващите пет години

 

Финансирането на проекти свързани с биоикономиката е една от най-важните насоки в работата на Европейската инвестиционна банка, подчерта в своето изказване пред форума Франк Лий, ръководител на консултантския отдел за климата и социалните финанси към ЕИБ. В плановете на финансовата институция са инвестиции от 30 млрд. евро през следващите пет години в проекти за разработване на нови технологии и енергийна диверзификация. Освен това се планира нова кредитна линия за проекти в сферата на биоикономиката.

От ЕИБ ще работят съвместно с ЕК за повишаване гъвкавостта на съществуващите финансовиинструменти и за създаване на нови такива насочени към точно определени целеви групи. „Искаме да покажем че и в резултат на кризата нараства търсенето на финансовите инструменти в последно време, като за да направим тези инструменти подготвяме целенасочени допитвания до потенциалните групи от заинтересовани лица“, добави той.

Пауло Говие: COPA-Cogeca : Нужни са краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с кризите

Вижданията за ситуацията в земеделския сектор на най-голямата лобистка организация на фермерите представи Пауло Говие. Според него едно от най-важните неща за фермерите е продоволствената сигурност която да увеличи издържливостта си на кризи като сегашната и иновациите. В последните три години по думите му се наблюдават комбинации от кризи, които не са довели до липса на храни , а секторът е продължил да произвежда въпреки че все пак е имало известни ограничения. Отражението на последната криза в Украйна е станало видимо както в повишените инфлационни нива и цените на храните, така и в намаляване просперитета на земеделските производители“, заяви той, като препоръча приемане на краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с последиците от военния конфликт, който е надминал първоначалните очаквания по отношение на своята продължителност. . Те трябва да гарантират способnостта на земеделските производители да преодолеят последиците от него. По оценка на организацията кризисната ситуация след началото на пандемията е довела до влошаване на доходите на фермерите, като все повече се увеличава делът на тези от тях, чието съществуване е заложено на карта.

 

 

 

Още