събота, февруари 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

ББР predstawi кредитен продукт за розопроизводителите

Българската банка за развитие (ББР) представи днес нов кредитен продукт насочен към розопроизводителите. Представителите на банката разясниха по време на представнето му в земеделското министерство, че се касае за отпускане на кредити с преференциални лихви на малки и средни розопроиводители за да се справят с намалената си ликвидност. Обемът на кредитната линия е 20 млн. лева, като по нея ще се отпускат кредити на атойност до 1 млн. лева със срок до 3 години, облекчена схема на финансиране и минимални изисквания за обезпечение, включително залог на розово масло.

Според представителите на банката, българското розово масло се слави като едно от най-търсените и скъпи на международния пазар, но в последните години браншът се сблъсква с проблеми, които водят до натрупване на големи запаси от ценния продукт. По тяхна информация, сред причините са конкуренцията на производители от съседни държави, които изнасят на по-ниски цени, както и отслабналият интерес към високия клас козметика и парфюмерия заради пандемията от COVID-19. Секторът е затруднен и от проинфлационния натиск – увеличение на цените на труд, електроенергия и торове, смятат още от банката.

Още
НОВИНИ

Криза в розопроизводството подтикна бранша да иска подкрепа за изкореняване н насажденията

Розопроизводители са поискали помощ за изкореняване на насажденията, става ясно от публикувана информация в сайта на агроведомството за провел се консултативен съвет по розата.. Съгласно европейския регламент, маслодайната роза попада в обхвата на прилагане на мерки срещу смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари. Ако има единодушие от страна на бранша, тази мярка може да се приложи чрез закона за розата, е уточнила министър Танева по време на заседанието. Причината за подобно искане явно е липсата на интерес за изкупуване на розов цвят от страна на преработвателите.

Друга мярка предложена от сектора е за помощ за небране на розовия цвят, като страната ни ще търси съдействие от Брюксел за антикризисни мерки за сектора. Освен това друга краткосрочна мярка, която може да се приложи за подпомагане на сектора е държавна помощ за производителите на първична продукция, за която обаче също трябва да се иска одобрение от ЕК.

Още
НОВИНИ

Многофункционална машина за рози ще механизира работата на розопроизводителите

Нова многофункционална машина за прибиране на розите ще механизира работата на розопроизводителите и значително ще ги улесни по време на кампанията. Заслужено тя спечели конкурса за иновациии по време на селскостопанското изложение АГРА в Пловдив през тази година, като от Селскостопанска академия дават повече подробности за нея.

Многофункционалната машина за рози е навесен тип земеделска работна машина, предназначена за механизиране прибирането на маслодайна роза и реализиране на ресурсоспестяващи и екологосъобразни грижи в малки и средни по размер розопроизводителни стопанства. Изградена е на модулен принцип. В основата на конструкцията е базовия модул, който в зависимост от извършваната технологична операция се комплектова със спомагателни и изпълнителни модули.

Базовият модул на работната машина се състои от носеща рама и товарна платформа. В предната му част е оформена триточкова стойка (присъединителен триъгълник) за агрегатиране към земеделски трактор. Товарната платформа е с монтиран по периметъра ѝ защитен парапет.

Вариантите на многофункционалната машина за реализиране на операции чрез пръскане са предназначени за внасяне на препарати за борба с вредителите (плевели, болести, неприятели) и за стимулиране растежа на растенията, за оросяване с цел повишаване на въздушната влага в сухи периоди, за поливане на млади растения. Опръскващата уредба е от щангов тип с вертикално разположени щанги с разпръсквачи. Позволява регулиране положението на щангите и разпръсквачите, съобразно условията на експлоатация, в т.ч. технологична схема на засаждане на розовото насаждение, периода на вегетационно развитие и вида на оформяне на короните храстите, състоянието на опорната повърхнина и др. фактори.

Комплектоването на базовия модул със седалки за берачите и стойки за съдовете (чувалите) за събиране на розов цвят дава възможност за използване на работната машина за бране на рози. Освободени от необходимостта да се самопридвижват в редовете и да носят върху себе си събраната продукция, намиращите се върху товарната платформа берачи трябва само да откъсват ръчно розовия цвят и го пуснат в съда за неговото събиране. Работната машина е комплектована със светлинно-сигнализираща система за комуникация между берачите и тракториста при възникване на необичайни ситуации.

Вариантът на работната машина за пневматична селективна резитба в насаждения с маслодайна роза позволява провеждащият резитбата от земята оператор, дистанционно, с минимални усилия да отрязва подлежащите за отстраняване розови пръчки (сухи и заразени от агрилос леторасти, както и такива, които пречат за нормалното развитие на розовото растение) и ги събира върху товарната платформа за изнасянето им извън пределите на розовото насаждение. Съоръжен е с два резитбени модула, всеки от които се състои от пневматична ножица с удължител за реализиране на резитба от разстояние и гъвкав въздуховод с накрайник тип „бърза връзка”. Едновременната им работа се осигурява от пневморазпределител, свързан с изхода на тракторна пневматична система. За недопускане изпадането от товарната платформа на отстранената от храстите дървесина към предпазния парапет се монтират странични панели.

Само с агрегатиран към земеделски трактор базов модул на работната машина могат да бъдат транспортирани едрогабаритни товари, които са съизмерими с товароносимостта на тракторната навесна система и с размерите на товарната платформа, а при комплектоването на предпазния парапет със странични панели да бъдат превозвани насипни и неголеми по размер земеделски товари.

Още
НОВИНИ

Законът за розата зацикли на второ четене в парламента

Така дълго чаканият закон за розата зацикли вчера на второ четене в комисията по земеделие, въпреки че заинтересованите страни изразиха съгласие с предложените текстове. Разнопосочни мнения обаче предизвика още член 2 алинея 2, в която се казва, че държавната политика по отглеждане и индентификация на насажденията с маслодайна роза се определя от министъра на земеделието. От страна на производителите поискаха да не се включва индентификацията на насажденията с рози с аргуммента, че агроведомството няма нужния материален и човешки ресурс за това. Депутатът Светла Бъчварова пък предложи в текста да се прибави и думата „подпомагане’, което да гарантира, че в бъдеще розопроизводителите ще получават и държавна подкрепа. В хода на дебатите бяха припомнени и исканията на производителите за подпомагане на площ, което да се въведе най-вероятно след 2021 г. В крайна сметка залутани в юридически и политически обяснения, депутатите приеха да се спре разглеждането на закона на второ четене, и следващата седмица да се свика нова среща на работната група, която да изглади различията по текстовете на проектозакона.

Още
Без категория

Розопроизводителите получиха почти 2 млн. лева по de minimis

852 розопроизводители от страната получиха общо 1,92 млн. лева компенсации по de minimis, съобщиха от фонд „Земеделие. Както е известно подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите по отглеждане на културата, като ставката е определена на 515 лева на хектар.

Още
Румен Поражанов: Включването на розите в бъдещата ОСП ще се анализира Маслодайната роза
МЗХ

Румен Поражанов: Включването на Маслодайната роза в бъдещата ОСП ще се анализира

Маслодайната роза в настоящия програмен период не попада в обхвата на секторите и производствата, за които би могло да бъде отпуснато обвързано с производството подпомагане съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Това съобщи това министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в писмен отговор на парламентарен въпрос,който бе поставен от депутатите от левицата Надя Клисурска-Жекова и Веска Ненчева. Според Румен Поражанов няма възможност за добавяне на схеми за обвързано подпомагане за рози в процеса на преразглеждане на обхвата на обвързаното подпомагане до 1 август 2018 г.
Той припомни, че основната форма на подпомагане на земеделските стопани са директните плащания чрез Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Тази подкрепа не е обвързана с производството, като допустими за подпомагане са всички видове земеделски култури, включително и розите. Министърът на на земеделието, че в момента България прилага максимално възможния по регламент бюджет за обвързано с производството подпомагане от 15% в рамките на общия финансов пакет за подпомагане с директни плащания.

Поражанов подчерта,че с оглед на предстоящите преговори за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., позицията на МЗХГ ще продължи да бъде, че обвързаното с производството подпомагане е изключително важен инструмент,

защото позволява подкрепата на сектори с особени трудности и решаването на специфични регионални проблеми, и затова тези плащания следва да бъдат запазени дори с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс.

В своя отговор Румен Порожанов посочва, че маслодайната роза ще бъде включена при анализирането на допустимостта на културата за обвързано с производството подпомагане в бъдещата ОСП.

Още
НОВИНИ

Дестилериите поеха ангажимент да изкупят максимални количества розов цвят

Дестилериите поеха ангажимент да изкупят максимални количества розов цвят. Това е станало ясно след среща на аграрния министър Румен Порожанов с розопроизводители, преработватели и кметове на населените места, в които розопроизводството е основен поминък. В момента повечето дестилерии работят на максимални обороти като изпълняват договорите си с регистрирани производители. При възможност и свободен обем те поеха ангажимент да изкупят и още количества. Както е известно в края на миналата седмица розопроизводители се вдигнаха на масови протести заради отказа на дестилериите да изкупуват суровината им. Междувременно от КЗК казаха пред Nivabg.com, че към момента жалбата на розопроизводители срещу възможен картел на изкопвачите се намира в етап на предварителна проверка. Очаква се розопроизводителите да бъдат подпомогнати и със средства по de minimis, както предложиха през миналата седмица депутати от земеделската комисия

Още