събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО ЕКОЛОГИЧЕН ПОКАЗАТЕЛ ВИДЕО

97 % от празните опаковки на пестициди в България се събират и преработват по всички Екологични норми.

97 % от празните опаковки на пестициди в България се събират и преработват по всички Екологични норми.

  • За 6 години страната ни въведе система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита и се нареди на челно място в Европа
  • Министър Танева връчи наградата “Най-отговорен земеделски стопанин” за 2019 г.
  • Със системата се рециклират близо 500 тона пластмаса годишно

 

България се класира на първо място в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател – събиране и рециклиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието. Информацията беше изнесена днес на годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“. Конференцията беше открита от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

 

Успехът е постигнат, благодарение на специалната Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита (ССОП) на Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/, която е създадена само преди 6 години. Чрез нея за 2019 г. в страната ни са били събрани и преработени впечатляващите над 97 % от опаковките, използвани от родните производители. За сравнение – средните данни за  събираемост в различните държави в Европа през 2017 г. са между 60% и 95% от общото количество опаковки, пуснати на пазара. Това показват данни на Европейската Асоциация за растителна защита (ЕСРА / ЕКПА).

 

Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита стартира в България през 2013 г. Преди тя да започне да действа българските земеделски стопани са унищожавали сами пластмасовите опаковки за растителна защита или са ги изхвърляли заедно с битовите отпадъци. Чрез системата земеделските производители в България разполагат с безопасен, а и безплатен,  начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от продуктите си за растителна защита. Неслучайно броят на ползващите системата земеделци, се е увеличил 100-кратно, при това само за 6 години.

 

През първата година от създаването на системата са събрани малко над 5 тона опаковки от продукти за растителна защитата, а през тази година количеството им достига около 500 тона – това е почти цялото количество пластмасови опаковки, използвани в родното земеделие. От събраните 97% от всички опаковки – 91% са били рециклирани,

 

а 9% са били обезвредени. Така системата има пряк и дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването на околната среда, почвата и въздуха чисти. Само за година от рециклираните пластмасови опаковки се произвеждат повече от 1000 км. изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Ако се поставят в права линия, те ще са достатъчни да свържат София и Виена.

 

„Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя такива политики, които щадят околната среда. Ние ще търсим форми и начини и през новия програмен период да продължим да подкрепяме тези практики. Чрез тази система България доказа, че може да се класира на първо място в Европа по екологичен показател. Пожелавам успех на системата и включване на още земеделски стопани в нея. В крайна сметка целта е щадящо околната среда земеделие“, каза Десислава Танева,  министър на земеделието, храните и горите на  годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“. Тя награди и Георги Хаджийски с приза “Най-отговорен земеделски стопанин” за 2019 г., учреден от Асоциация растителнозащитна индустрия България.

 

“Ние като член на ЕКПА имаме различни инициативи за устойчиво земеделие. Преди да стартираме в България проучихме добре как работят тези системите в Европа. След това подбрахме и приложихме у нас най-подходящите практики. Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита се финансира изцяло от фирмите в индустрията. Гледаме на това като на инвестиция в устойчиво земеделие”, сподели Детелин Куцаров, председател на Управителния съвет на АРИБ.

 

„Работим непрекъснато със земеделските производители и виждам от първо лице промяната и желанието им да развиват устойчиво земеделие. Горда съм с отличните резултати от системата и че сме на челно място в Европа, защото това показва професионалната и лична отговорност на българските земеделци и грижата им за опазването на околната среда“, коментира Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ.

 

В годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“, организирана от Асоциация растителнозащитна индустрия България, специално участие взеха и Жералдин Кутас, генерален директор на Европейска Асоциация за растителна защита, представители на БАБХ, земеделски производители от страната и представители на фирмите-членове на ССОП.

 

 

”Искам да благодаря на земеделските стопани, защото без тяхното участие Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита никога не би могла да постигне такава висока събираемост. Необходимо е ресурсите да се произвеждат по устойчив, щадящ природата начин. Поздравление за постиженията в България. Постигнатите тук резултати ще се използват като модел за подобни системи в Европейския съюз и извън него”, коментира Жералдин Кутас, генерален директор на ЕКПА.

 

 

Допълнителна информация:

Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/ подкрепя устойчивото и екологично земеделие и спомага за развиването на иновативни растителнозащитни продукти и технологии и прилагането им България. Освен, чрез системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита  (ССОП), тя подпомага дейността на земеделските производители и с различни законодателни и информационни инициативи и др. Тя е член на Европейската асоциация за растителна защита (ECPA).