понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
АгрокалендарЖИВОТНОВЪДСТВО АгрокалендарОвце

Грижи за овцете през февруари

Грижи за овцете през февруари

Целта и усилията на всеки овцевъд са да не допусне никакви загуби по време на агнилната кампания и от всяка заплодена овца да получи един или два здрави и жизнеспособни приплода.

Това зависи от правилната, компетентна предварителна подготовка за периода на агненето.Тази подготовка трябва да бъде насочена главно в:

– Подготовка на овцете в последния период на бременността;
– Подготовка на благоприятни условия за протичане на раждането;

Подготовката на овцете цели да се осигури нормално развитие на плода и добро телесно и здравословно състояние на майчиния организъм, както и нормално протичане на агненето.

Необходимо е включване в дажбата на фураж с по-малък обем, но с повече хранителни вещества.

Препоръчва се дневната дажба на овца с живо тегло 60 кг да достигне в края на бременността 1,45 кръмни единици и около 130 г суров протеин, което се осигурява от дажба: 0,5 кг ливадно сено, 0,7 кг люцерново сено, 1,5 кг силаж и 0,4 кг концентриран фураж.

Втората основна насока на подготовката за периода на агненето е за създаване благоприятни и хигиенични условия за раждане.

За това е наложително около 10 дни преди очакваното първо оагване, овцете да се изведат от помещението и да се извърши основно почистване. След почистването, стените и подът се обливат с дезинфекционен разтвор /прясно гасена вар/. Другото важно мероприятие е изграждането на единични боксове за майките и новородените приплоди – с размер 1,5 x 1,5 метра, където протича раждането и където те остават 3-4 дни.
 

Третата насока е наличност и изправност на всички необходими прибори – ако кошарата не е електрифицирана, се подготвят 1-2 ветроупорни фенера.

Подготвят се чисти кърпи за подсушаване на новородените, ножица и йодна тинктура за прерязване и дезинфекциране на пъпната връв.

Особено важно е да се осигури първото забозаване до 60 минути след раждането и поемането на максимално количество коластра през първите 2-3 дни.

Тъй като новородените са чувствителни към студа, трябва да се осигури чисто и топло помещение за отглеждането на агнетата от раждането до 15-20-дневна възраст.

 

Нели Димова – главен експерт, зооинженер
Териториален областен офис на НССЗ – Стара Загора

Вашият коментар