събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЛозарствоОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОСъбитияСъбития

Програма Агра 2014

Делова програма на АГРА 2014

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

04.03.2014– вторник

10.30 Пресконференция по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30 Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив

13.00- 17.00 Конференция ,,Проблеми в европейското и национално пчеларство – начини и средстваза решаването им”
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ,,Aпи България“

14.00-16.30
Конференция ,,Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство“
С участието на проф. Д-р Светла Бъчварова, Председател на комисията по земеделие към Народното събрание
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен Панаир Пловдив и Пловдивска земеделска камара

19.30 Вечер на изложителя по повод официалното откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014 (вход с покани)
Място: Парк хотел Санкт Петербург
Организатор: Международен панаир Пловдив

05.03.2014– сряда

09.30 – 11.30 Лекция ,,Технология за работа и добиване на пчелни продукти от 8 рамков кошер ,,1300 г. България“ на Георги Гърдев“, лектор Костадин Якофов
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

11.00-13.00 Кръгла маса: „Състояние на машинно-тракторния парк и преглед на ПРСР 2014-2020 г.”
11.00 ч. – Откриване
г-жа Румяна Ангелова, председател на НАЗ и проф. Димитър Греков,министър на земеделиетои храните (поканен)
I. Европейската инициатива „Хляб на мира”
г-н Ангел Вукодинов, заместник-председател на НАЗ
II. Представяне на доклад на Контролно-техническа инспекция
инж. Иван Гайдаров, изпълнителен директор на КТИ
III. Презентация на Българската асоциация на търговците на агротехника
г-н Веселин Генев, председател на УС на БАТА АГРО
IV. Преглед на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Поканени:
г-н Явор Гечев, заместник-министър на земеделието и храните
г-жа Светлана Александрова, директор на дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Национална асоциация на зърнопроизводителите“

13.00 – 14.30 ,,Практическо запознаване с технологията за създаване на нови семейства, добиване на пчелен цветен прашец – споделяне на 35-годишен опит“- лектор Костадин Якофов
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

13.00-17.00 Общо събрание на производителите на земеделска техника
Място: конферентна зала, палата 3
Организатор: Асоциацията на производителите на земеделска техника

13.00-17.00 Кръгла маса на тема „Опазването на Растителните Генетични Ресурси (РГР) на България – национален приоритет“
История на Растителните Генетични Ресурси и закони за тяхното опазване – гл. aс. д-р Гергана Дешева, гл. ас. д-р Катя Узунджалиева, гл. ас. инж. Мария Събева
Управление, съхранение и устойчиво ползване на Растителните Генетични Ресурси- доц. д-р Сийка Ангелова
Стратегия за опазване и управление на дивите родственици – проф. дсн Сийка Стоянова
Kръгла маса на тема: „Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 – 2020 г.“
Сортоподдържане и семепроизводство при тютюна – проф. д-р Димитър Диманов; доц. д-р Веселина Машева; гл. ас. д-р Мая Мутафчиева;
Технология на отглеждане, базирана на най-добрите практики на всеки етап за формиране на висококачествена суровина ориенталски тютюн – доц. д-р Антоанета Янчева;
Почви и торене при трите сортови групи тютюни (Виржиния, Бърлей и ориенталски) – доц. д-р Антоанета Янчева; доц. д-р Пенка Запрянова; гл. ас. д-р Божинова;
Растителна защита – доц. д-р Христо Бозуков; доц. д-р Христева
Алтернативно използване на тютюна – доц. д-р Христо Бозуков
Място: конферентна зала 1, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

13.00-17.00 Семинар ,, Балансирано хранене на зеленчукови култури Магнезият гарантира висок добив, високо качество, висока толерантност и устойчивост на стрес“
Място: Зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,КВС Агро България“ ООД

13.30-17.30 Представяне на датски компании, доставчици на българската агроиндустрия и установяване на контакти между датските компании и български фермери от сферата на свиневъдството и млечното говедовъдство и доставчици в аграрния сектор
13:30-14:30 – Представяне на българското селско стопанство на датските компании
14:30-17:30 – Срещи между българските фермери , доставчици и търговци на едро с датските компании
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Агро Бизнес Парк- Дания и Търговско –Промишлена Камара- Пловдив- звена от мрежата EEN; със съдействието на Маркет Селект- Дания

15:30 – 17:00 Посещение на пчелина на Борис Бормалийски, пчелар с над 700 кошера, практикуващ подвижно пчеларство. Разглеждане на производствената база за добив на пчелни продукти
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

06.03.2014– четвъртък

09.30 – 10.30 Презентация ,,Профилактика и лечение на пчелите с продуктите на Примавет ООД
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

09.30 – 12.30 Кръгла маса ,,Развитие на дребните земеделски стопанства – проблеми и перспективи“
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

09.45-16.00 Семинар,,Организации на производители – холандският опит и възможностите в България“
09.45 Регистрация (кафе и чай)
10.00 Откриване – Рейндър Схаап, Земеделски съветник, Посолство на Кралство Нидерландия
10.10 Опитът на България при признаване и подпомагане на организации на производители, и бъдещите мерки в изпълнение на целите на новата ОСП –г-жа Снежана Благоева, Г-н Слави Кралев и г-жа Весела Цветкова, Дирекция Директни плащания и пазарна подкрепа на Министерство на земеделието и храните
10.30 Холандският опит с Организациите на производители – Ад Клаасен, директор, Холандската Асоциация на Организациите на Производители
11.00 Настоящите предизвикателства пред организациите на производители и групите на производители в България – Светлана Боянова, Институт за иновации в земеделието
11.20 Добри практики при създаване и развитие на група производители – г-жа Константина Семерджиева от “Фрут логистик” ООД, Пловдив
11.40 Технологични решения за повишаване на пазарната сила на организациите и групите на производители – г-н Тервел Николов, Висер Опора ООД
11.40 Технологични решения за повишаване на пазарната сила на организациите и групите на производители – г-н Тервел Николов, Висер Опора ООД
11.50 Въпроси и отговори
12.00 Обяд
12.30 Работна среща на настоящи и бъдещи ОП и ГП с Ад Клаасен и представители на МЗХ
Практически въпроси относно формирането, управлението, финансирането и преференциите за ОП и ГП
14.00 Край на семинара

11:00 – 11:30 Застраховане в пчеларството – презентация на застрахователноакционерно дружество ,,Алианц България“
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

13.00-17.00 Кръгла маса по хранене на животните
Хранене на високопродуктивни крави – доц. д-р Мариана Петкова;
Системи за хранене и отглеждане на овце за по-висока дойна млечност – проф. дсн Николай Тодоров;
Многофункционално използване на пасищата – проф. дсн Атанас Кирилов
Място: конферентна зала 1, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия

14.00-16.00 Кръгла маса,,Развитие на малките и средни селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране“.
С участието на г-жа Антония Първанова, депутат в Европейския парламент и председател на НДСВ.
Модератор -г-н Петко Добрев, зам-председател на НДСВ
14.00-15.00 ч. презенатции на лекторите
15.00-15.15 ч. кафе пауза
15.15-16.00 ч. свободна дискусия.
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Политическа партия НДСВ

14.00-17.00 Пресконференция на ,,Titan Machinery”
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ,,Titan Machinery”

14.00 – 16.00 Лекция на проф. Мермерски натема ,,Пчелните продукти – храна и лекарство“. Време за консултации
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

07.03.2014– петък

09.30 – 10.00 Представяне на биологичното пчеларство в България – Любомир Григоров
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

10.00-13.00 Конференция биоземеделие
Място: Зала България, Конгресен център
Организатор: ВУАБРР

10.30-11.30 Сертифициращи организации – изисквания и нормативнидокументи
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

11.00-15.00 Общо събрание на Асоциация ,,Биопродукти‘‘
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Асоциация ,,Биопродукти“

13.00 – 13.30 Лекция ,,Пчеларство в градски условия“
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

14.00 – 15.00 Конкурс-дегустация на мед и прашец, организиран със съдействието на ,,ЗЕТ 1 “ – преработвател на мед и пчелни продукти
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

08.03.2014– събота

09.30 – 10.00 Презентация на Националното сдружение на жените-пчелари по случайМеждународния ден на жената
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

10.30 – 13.00 Връчване на грамоти и награди от конкурсите за нов продукт; иновационни проекти и технологии; тематични фотографии; най-атрактивен щанд и др.
Място: зала в палата 2
Организатор: ,,Апи България“

12.00 Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители
Място: палата 6 Организатор: Международен панаир Пловдив

14.00 Официално закриване на АпиБългария 2014
Място: зала в палата 2 Организатор: ,,Апи България“

Вашият коментар