Рибовъдно стопанство'Шестица'

   Видяно: 659 пъти
Адрес: гр.Казанлак Индустриална зона Юг (по пътя за Бузувград)
Контакти: 0876636666
Рибовъдно стопанство Шестица предлага всички видове зарибителен материал от 01 Март 2017г. Личинка 3-5 дневна и захранена от шаран, амур, толстолоб ( бял и пъстър), лин, веслонос, есетра (руска, сибирска, бестер, чига и пъструга), сом, бяла риба, шука.
Зарибителен материал еднолетка всички размери от шаран, амур, толстолоб ( бял и пъстър), лин, веслонос, есетра (руска, сибирска, бестер, чига и пъструга), сом, бяла риба,щука.
Стокова риба шаран за консумация.
За повече информация и цени посетете нашия сайт 
www.fishfarmsix.bg 
e-mail: ribarnik@fishfarmsix.bg

Нашата мисия е : Обогатяване на отглежданите аквакултури, подобряване на храненето на човека, опазване на водните ресурси на страната. Иновативен метод за отглеждане на риба.

Нашата визия е: Голямо биоразнообразие, предлагане на зарибителен материал / ранна личинка и захранена личинка / от нетрадиционни аквакултури, които могат да се отглеждат в България.

Нашите цели: Да се увеличи консумацията на риба в България , поради доказаните и качества за здравето на човека. Да се увеличи добива от единица площ с минимално изразходване на вода и запазване здравето на рибата. Да се превърнем в износители на сладководна риба и зарибителен материал. Да осигурим ранна захранена личинка месеци март и април. Да се добавят нови видове за отглеждане ( веслонос, естра, лин/, което ще спомогне за увеличаване на добивите и печалбата от единица площ.

Рибовъдно стопанство “Шестица” е единственото рибовъдно стопанство в България , което разработва специална технология за люпене на ранна личинка от сладководни риби през месец Януари.


Автор