понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
БабхНОВИНИПРСР 2014-2020

БАБХ контролира производството, пакетирането и търговията с яйца

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Във връзка с дадена пресконференция на Браншови съюз на производителите на яйца, БАБХ информира следното относно контрола на производството, пакетирането и търговията с яйца

  1. Проверка по сигнал за яйца с изтичащ срок на годност от Полша

От контролните органи при отдели «Контрол на храните» към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) са извършени  проверки по сигнал за яйца с изтичащ срок на годност с произход Полша за периода от 24.03.2011г. до 28.03.2011г. Проверките са извършени   в търговски обекти, складове и пакетиращи центрове за яйца  по регионите в страната.От общ брой 1019 проверени обекта не са открити налични количества яйца клас “А”, които да са с изтекъл срок на годност. При проверката е установено, че  партидите са в срок на годност и са със спазен температурен режим, яйцата са правилно маркирани и имат нужните документи.


  1. Масирани проверки във връзка с празниците Великден и Гергьовден

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено извършване на проверки във връзка с Великден и Гергьовден в обекти за производство, съхранение и търговия на хранителни продукти. За периода 01.04.2011 – 06.05.2011 са извършени проверки и са предприети действия, както следва: •         Проверени обекти в страната                                        –     10 921 обекта •         Издадени предписания                                                     – 759 бр. •         Издадени актове                                                                – 345 бр. •         Обекти с временно преустановена дейност                 – 40 бр. •         Възбранен брой яйца                                                        –      110 680 броя •         Възбранени хранителни продукти                                –      41 141,67 кг. Горепосочените 110 680 броя яйца, които са били възбранени от контролните органи са били с липсваща или некоректна маркировка, а част от тях са с произход обект, който не е регистриран по реда на Закона за храните. Всички яйца са с български произход. Във връзка със същата заповед бяха проверени и пакетиращите центрове и складове за съхранение на яйца. При по-голямата част от проверките на пакетиращи центрове и складове за съхранение на яйца не са установени несъответствия със законодателството в областта на храните. Яйцата са с идентификационна маркировка върху черупката, опаковани и пакетирани в потребителски опаковки с положена коректна етикетировка и идентификационна маркировка на центровете за препакетиране, при спазване на изискванията на Регламент ЕО № 589/2008.

  1. Извършени проверки по официален контрол за м. Март и м. Април

По официален контрол за месеците Март и Април са взети 128 проби от яйца. Не са установени  несъответствия при лабораторните изпитвания на пробите яйца. БАБХ  осъщестява ефективен официален контрол  при производството и реализацията на всички храни, което ясно проличава от броя на проверените обекти на територията на цялата страна, както и от количествата на възбранени и унищожени храни. На 18 април БАБХ откри гореща телефонна линия, както и система за подаване на сигнали онлайн, която работи 7 дни в седмицата и приема всички сигнали на гражданите, които служителите в регионалните служби проверяват. От стартирането на телефона и системата за подаване на сигнали онлайн има подадени над 700 сигнала на граждани за различни съмнения за нарушения.

  1. Относно твърденията за внос на яйца от държави членки и трети страни с изтичащ или изтекъл срок на годност:

В условията на свободна пазарна политика и свободно движение на стоки и продукти в България се предлагат яйца с произход от държави членки и трети страни, които пристигат с търговски документи или сертификати, съдържащи цялата необходима информация, заложена в  Европейското и националното законодателство, а именно: – Регламент 589/2008на Европейската комисия от 23.06.2008г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца Наредба  № 1 от 09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, издадена от Министъра на земеделието и продоволствието, в сила от 22.01.2008 г. –  Регламент 853/2004относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход. –  Приложение от Х от Регламент 853/2004, глава I, т.3  – Яйцата трябва да бъдат доставени на потребителя най-много за  21 дни след като са снесени.

Вашият коментар