понеделник, май 25, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниНОВИНИ

Хоган обяви: ОСП след 2020 г. трябва да е по-близо до нуждите на фермерите и стопанствата

Комисарят увери че подпомагането на фермерите ще запази мястото си в европейския бюджет и след 2020 г.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Днес комисарят по земеделие обяви, че ОСП след 2020 година трябва да е по-близо до потребностите на фермерите и стопанствата, пише topagrar. “С настоящите предложение не целим революция, а еволюция”, потвърди още веднъж той. В нея ще се предвиждат конкретни мерки, с които на ниво ЕС ще трябва да се постигнат определените цели. Той потвърди че всяка страна членка ще трябва да представи собствен стратегически план за развитие на агросектора, който Брюксел ще одобрява и ще следи как се постигат поставените цели от всяка една страна членка. Според него ЕК си е научила уроците от миналото, а политиката „едно решение за всички” е оценена като неработеща. В бъдеще ЕК ще се конкретизира върху наблюдението на напредъка, готовността за прилагане на конкретни средства и за постигнатите резултати. Фил Хоган подчерта, че подпомагането на земеделските производители ще запази своето място в общоевропейския бюджет и в бъдеще, въпреки, че приоритетни за Общността стават други сфери като миграцията и сигурността.

Що се отнася до стремежа на Брюксел през новия програмен период да изгради по нов модел отношенията между администрацията на ниво ЕС и отделните страни членки, стана ясно, че как ще стане това ще реши ЕС, а кой трябва да го направи ще решат самите страни членки. В представения програмен документ озаглавен „Прехрана и земеделие в бъдещето” са заложени следните по-глобални мерки;

–          използване на модерните технологии, и подкрепа на фермерите на място за постигане на по-голяма прозрачност и сигурност на пазара;

–          засилване на пълномощията на отделните страни членки в данъчната политика, планирането и квалификацията, с цел подкрепа на младежите в избора им на земеделието като бъдеща професия;

–          поставяне на акцент върху устойчивото производство на земеделска продукция, включително здравеопазването, изхранването, разхищението на храни и защитата на животните;

–          връзка между всички политики на ЕС и глобалното измерение на такива области като търговия, миграция и устойчиво развитие:

–          създаване на единна платформа за управление на риска, с помощта на която да се подпомогнат фермерите в справянето им с различните неблагоприятни условия във връзка с климатичните изменения и колебанията на пазарите;

В заключение Фил Хоган потвърди, че до май месец в комисията ще постъпват конкретни предложения по отношение на многогодишната финансова рамка до 2028 година, чийто проект трябва да бъде представен именно през май месец.

NivaBG.com

Вашият коментар