събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоПРСР 2014-2020Тютюнопроизводство

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.4ХилядиЧетения

Над 371 хиляди са анкетираните единици, представляващи земеделски стопанства, съгласно дефиницията в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 година. Броят им намалява с около ¼ спрямо 2007 г.

Използваната земеделска площ (ИЗП) е 3 620 900 ха и е разпределена в около 358 хил. стопанства. Над 13 хил. земеделски стопанства са без ИЗП.

От използваната земеделска площ около 80% е взета под наем или аренда, а останалата земя е собственост на стопанствата.

Над 751 хил. лица влагат труд в земеделските стопанства през 2010 година, като броят им намалява с 21% спрямо 2007 година. От тях 697 хил. са в категорията семейна работна ръка. Вложеният труд е 394 хил.  годишни работни единици (ГРЕ), което е намаление с 16% спрямо 2007 година.

 

СВАЛИ ПЪЛНИЯ ДОКЛАД

Вашият коментар