неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

НОВО: Тимак Агро България представя продукти за оптимизиране ефективността на животновъдството

Храненето на животните е един от трите стълба от портфолиото на Тимак Агро в
международен план.

От началото на тази година, Тимак Агро България също предлага
ефективни решения за животновъдите, които повишават производителността на добитъка и
насърчават оптималната реализация и ефективност.

В модерното животновъдство, сградите се превърнаха в основно място за пребиваване на
продуктивните животни. Това не е естествената биосфера за преживните животни, свине и
птици, които естествено са пригодени за живот изцяло навън.
Оборното отглеждане в изцяло закрити помещения поставя редица предизвикателства пред
преживните и непреживни животни, без възможност за излизане на паша, особено през зимата
и на местата със студен и умерен климат.
Ето защо, трябва да се използват добри практики за дезинфекция на
постелята, за да се осигури комфорта на животните и добрата им
продуктивност при отглеждане на закрито.

Новият ACTISAN 360 от Тимак Агро България – ефективен в няколко
направления:

  •  Подсушаване на постелята с дълготраен ефект

  • Контролиране на оптимални рH нива

  • Значително намаляване на амонячните изпарения и лошата миризма

  • Саниране и дезинфекция на постелята за подобряване благополучието на добитъка

  •  Повишаване продуктивността на животните

Указания за употреба: Разнесете ACTISAN 360 равномерно върху постелята

ГОВЕДА:

Дълбока постеля:
Начална доза: 300 г. при възрастно животно, на всеки 2 дни, през първата седмица.
Поддържаща доза: 200 г/ възрастно животно на всеки 2 дни; 100 г/ теле на всеки 2 дни
Повторете първоначалната доза за период от 7 дни, след 1 месец.
Боксове (кабинки): 100 г / крава на всеки 2 дни (в задната част).
Сухи вани за крака: нанесете 5 см ACTISAN 360.
Използвайте от един до няколко пъти на месец, ако е необходимо.

ОВЦЕ И КОЗИ:

за възрастно животно 25 г. на всеки 2 дни (удвоете дозата през периода на
агнене / ярене).

ПРАСЕТА:

Опрасване: 100 г/м2 на всеки 2 дни, във влажните зони.
Угояване 100 г/м2 седмично във влажните зони.

ПТИЦЕВЪДСТВО:

100 г/м2 на седмица от 3-седмична възраст – под местата за нощуване на
птиците.

КОНЕ:

100 г/м2 според нуждите и съобразно влажността на постеля