петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ИнсектицидиНеприятели по пшеницатаОпределител на болести неприятели и плевелиПшеницаРастителна защитаСъвети

Растителна защита: сем. Телени червеи (Полски ковачи) – Elateridae и средствата за борба с тях

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Ларвите на твърдокрилите насекоми от сем. Elateridae се наричат Телени червеи – имат дълго, тънко, цилиндрично и силно хитинизирано тяло, наподобяващо късче тел. Главата – гръбно-коремно сплесната, без горна устна. Важно : трите двойки гръдни крака са еднакво дълги.

 

 

Възрастните насекоми, от семейство, са известни под името полски ковачи или скокльовци . Поставени по гръб, подскачат (скокльовци) и издават звук, който наподобява чукане (полски ковачи). Това се постига чрез рязко сгъване на бръмбарите, в мястото между преднегръда и елитрите, където тялото е силно прищипнато.

 

 

 

 

 

 

 

 

Телените червеи са разпространени повсеместно в нашата страна. Нападат полските култури (пшеница, ечемик, овес, царевица, цвекло, слънчоглед, тютюн и др.), зеленчуковите култури (домати, картофи, дини, пъпеши, зеле, пипер, маруля и др.), младите овощни дръвчета в овощните и горските разсадници, както и на постоянно място, лозичките във вкоренилищата, цветните култури и др. Развитието им протича за повече от 2 години.

 

В зависимост от начина на хранене ларвите на телените червеи се разделят на пет групи, като най – вредни за растителните видове са всеядните фитофаги от род Agriotes.

 

Телените червеи развиват едно поколение за 3- 4 до 5 години и зимуват като ларви от различни възрасти и като възрастно насекомо, в землиста камерка, в почвата на дълбочина до 20-30 mm. Напролет през април-май презимувалите бръмбари излизат на повърхността на почвата.

 

Те водят скрит начин на живот. Активни са във вечерните часове, когато прелитат на къси разстояния. Женските индивиди предпочитат да снасят яйцата си обикновено на групички от 3 – 10 до 18 в пукнатините на почвата, под буците пръст около корените на растенията и други на дълбочина до 5 cm. Те снасят яйцата си от май до юли, като броят на яйцата, които снася един бръмбар, е различен при отделните видове. При различните видове женските снасят от 75 до 200 яйца.

 

Ембрионалното развитие на яйцата на обикновения полски ковач е най-дълго – 1 до 2 месеца. Ларвите (телени червеи) повреждат :

 

• кълновете на семената,

 

• възела на братене, корените,

 

• младите стъбла на растенията и дълбаят ходове в кореноплодите и клубеноплодите (цвекло, картофи, моркови и др.).

 

Повреди от телени червеи пo житни повреди от телени червеи пo цвекло

 

Развитието на ларвите при отделните видове продължава от 2 до 5 години.

 

Най-продължително е развитието на ларвите на обикновения полски ковач – за 5 години, на тъмния, малкия и западния полски ковач – за 4 години, при мараморния полски ковач те се развиват за 2 години. След като завършат развитието си, през периода май-август ларвите си построяват землисти камери и какавидират.

 

Какавидният стадий продължава 2 – 3 седмици. При малкия, обикновения и тъмния полски ковач имагиниралите бръмбари през юни, юли и август остават в почвата, зимуват и се появяват на следващата година. При мраморния и западния полски ковач те излизат през юни – август, хранят се, снасят яйца и умират.

 

Те зимуват само като ларви. Ларвите прекарват цялото си развитие в почвата. Те линеят от 7 – 8 до 11 – 14 пъти, в зависимост от температурата, влагата и храната. При тях се наблюдават постоянни миграции, които са свързани с търсенето на оптимални условия за живот. Миграциите биват вертикални и хоризонтални. Вертикалните се дължат на хидротермичния режим на почвата, на метеорологичните условия и на редица агротехнически мероприятия. Хоризонталните миграции са най-често за търсене на храна, но също така и на по-влажни места за линеене и какавидиране. През денонощието миграциите се обуславят от температурата на повърхностния почвен слой – през най-топлите часове на деня ларвите напускат повърхностния слой на почвата и преминават по-дълбоко, където температурата е по-ниска, а вечер отново се придвижват към повърхностния почвен слой.

 

Сезонно обусловени миграции се проявяват през пролетта и есента и се дължат главно на температурата. Наесен със захлаждане на времето и понижаване на температурата, на повърхностния почвен слой, ларвите мигрират в по-дълбоките пластове. Напролет – обратно, те се придвижват към повърхността, където температурата е по-висока. Пролетната миграция е свързана и с храната, която се намира в повърхностния почвен слой.

 

Борба

 

Борбата с неприятелите е насочена само към вредния стадий – ларвите (телените червеи).

 

За да бъде ефикасна е необходимо да се установи плътността им на 1 m2. необходимо е да се обследват всички площи, на които са наблюдавани повреди през предшестващата година. То се извършва по два начина: а) чрез почвени разкопки (през септември-октомври) с размери 50cm/50cm или 25cm/25cm, на дълбочина 30-35cm. Най-използвани са разкопките с размер 50/50cm. Площта може да се очертае със сгъваем метър, с колчета и въженце или да се използва готова дървена рамка. Почвата от всяка проба се изважда внимателно по слоеве.

 

Първият слой е до 5cm, а всеки следващ – през 10cm. Намерените телени червеи (и др.насекоми) се определят, преброяват и записват. Видовият им състав се определя на място или в лабораторни условия.

 

Броят на разкопките зависи от характера на обследването, от вида на предполагаемите неприятели и от големината на участъка. При разкопки за установяване на разпространението и плътността на неприятелите се обследва цялата площ. Те се разполагат така, че да обхванат началото, средата и края на участъка – обикновено шахматно или по диагоналите. Колкото по-голяма е обследваната площ, толкова повече разкопки трябва да се направят. Броят им зависи и от разпределението на неприятелите – ако те са равномерно разпределени, може да се намали, а ако се среща на огнища – да се увеличи. Обикновено на площ до 20 декара се правят 4-5 разкопки, до 100 декара – 8 разкопки, до 500 dka – 16, до 1000 dka – 24 и т.н. Броят на установените телени червеи или други неприятели, от всеки вид, се изчислява средно на 1 разкопка, а след това на 1 m2, ако сме използвали по-малък размер 50/50cm или 25/25cm. Изчисляването става по формулата:

 

 

 

 

Когато разкопките са 25/25cm се умножават по 16.

 

б) чрез триъгълни житни примамки, които се извършват в края на септември до 5 октомври. В ъглите на скован от летви равностранен триъгълник, със страни 66 cm, на дълбочина 5 – 6 cm се засяват 30 – 50 g семена от пшеница (една супена лъжица). Поникналите семена отделят CO2, който привлича телените червеи. След една-две седмици, когато семената поникнат, те се изваждат с права лопата и се преглеждат внимателно, като се изброяват привлечените неприятели. Приема се, че броя на ларвите в една примамка отразява плътността на 1m2. Средната плътност на обследвания участък се получава, като броя на ларвите се раздели на броя на примамките. На площ от 100 декара се залагат 12, до 500 декара – 24 и до 1000 декара – 48 примамки.

 

 

 

Когато плътността на ларвите на телените червеи е до 3 бр. на 1 m2 се приема за незначителна и не се очакват икономически значими щети; до 5 бр. на 1 m2, степента на повредата ще бъде слаба, при 6 – 15 ларви – средна, а при плътност над 15 ларви – силна.

 

При плътност до 3 бр/m2 не се препоръчва борба или в някои случаи може да се обеззаразят семената.

 

Одобрени от през 1997 г. ПИВ за телени червеи са :

 

 

 

Култура

 

 

Фенофаза

 

 

ПИВ

 

Есенните житни Преди сеитба 10 – 15 бр/m2
Царевица Преди, по време на сеитба и до 6-7 ми лист 2-3 бр/m2 пунктирно5-8 бр/m2 редово8-13 бр/m2 целоплощно
Домати – разсад-  директна сеитба Преди сеитба 4 бр/m25 бр/m2
Захарно цвекло До сеитба 5 бр/m2
Картофи Преди засаждане и през вегетацията 6 – 10 бр/m2
Тютюн След разсаждане 5-6 бр/m2
Памук Преди сеитба 5-8 бр/m2 обеззар. на сем.8-10 бр/m2 гранул преп.
Слънчоглед Сеитба до 10 АприлСеитба след 10 Април 5 бр/m23 бр/m2

 

 

Регистрирани инсектициди за борба с телените червеи към 2011 година :

 

• ПРИ КАРТОФИ :

 

През 2011 г. ПИРИНЕКС 5 Г в доза 2-2,5 кг / дка – площно преди засаждане на картофите е бил разрешен за ограничена и контролирана употреба за периода 01.02.2011 г. – 31.05.2011 г. Регистрация за третиране на семена картофи преди или по време на засаждане има МОНСЕРЕН Г в доза 60 мл / 100 кг клубени – разрешен за ограничена и контролирана употреба за периода 09.05.2011 г. – 09.09.2011 г. Регистрация за третиране – браздово, едновременно със засаждане на картофите има ВИДЕЙТ 10 Г в доза 2 кг/дка, както и МОКАП 10 Г в доза 4 кг / дка при засаждане. • ПРИ ЦАРЕВИЦА:

 

ГАУЧО ФС 600 – 700 мл / 100 кг семе ; МАЧО 600 ВС – 700 г /100 кг; ПИКАДОР 35 СТ – 1,2 л / 100 кг семе;

 

• ПРИ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД:

 

ПИКУС 60 ФС – 800 мл / 100 кг царевица и 1 л / 100 кг слънчоглед; СИЙДОПРИД 600 ФС -700 мл / 100 кг царевица и 1 л / 100 кг слънчоглед; КОСМОС 500 ФС -750 мл + 600 вода за 100 кг семена;

 

• ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД:

 

КРАЙЦЕР 350 ФС – 800 мл 8 100 кг семе;

Вашият коментар