събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

83 млади фермери подписаха договори по подмярка 6.1

Подпомагането, което получава всеки един млад фермер е в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро.

116Четения

83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” по ПРСР 2014-2020 г. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.). Те са от втория прием по подмярката, осъществен през ИСУН 2020, за които имаше недостиг на средства. Проектите са получили ранкинг от 35,95 до 35,02 точки, съгласно критериите за оценка.

Подпомагането, което получава всеки един млад фермер е в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро.

Припомняме, че бюджетът по подмярка 6.1 беше увеличен с 12,9 млн. лв. Така от разпределените над 43 млн. лв. средствата в помощ на младите стопани достигнаха до близо 56 млн. лв.

В резултат на увеличения бюджет допълнителни 212 проекта с оценка до 35 точки бяха определени за разглеждане. От тях 82 проекта са оттеглени по желание на кандидатите, а 47 не са преминали на последващ етап.

Виктор Павлов