петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

БАБХ погна обекти за пакетирани плодове и зеленчуци

Извършини са 198 проверки в цялата страна

3.35ХилядиЧетения
NivaBG.com

БАБХ погна  търговските обекти, в които се продават  пакетирани пресни и  замразени плодове и зеленчуци. Извършени са 198 проверки в цялата страна.

За период от две седмици контролните органи на агенцията са направили тематична проверка, която включва производствени обекти, извършващи дейности пакетиране на пресни и/или замразени плодове и зеленчуци за продажба до краен потребител – обекти за пакетиране, складове за търговия на едро и магазини, предлагащи пакетирани плодове и зеленчуци.

12 са издадените предписания за отстраняването на установени нарушения в обектите, в това число 3 случая, при които не са посочени данни на пакетиращата фирма.

Установени са несъответствия в 9 обекта. В 5 от тях липсва информация върху етикета на пакетираните плодове за обработката им с добавки в храните като глазиращи агенти Е 904 и Е 914. При останалите четири пакетираните цитрусови плодове не са етикетирани с информация за извършената им обработка с консерванти (препарати за растителна защита) и с необходимото писмено предупреждение за потребителите, че кората е негодна за консумация.

В хода на проверките не са констатирани несъответствия с качествените изисквания съгласно пазарните стандарти на предлаганите пакетирани пресни и замразени плодове и зеленчуци.

NivaBG.com
Виктор Павлов