понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

Плевели по царевицата

Sorry, This block requests minimum 6 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Лисичата опашка е плевел по рапицата и пшеницата
Определител на болести неприятели и плевелиПлевели по пшеницатаПлевели по царевицатаПшеницаРастителна защитаСъветиЦаревица

Лисича опашка – Alopecurus pratensis

Разпространение:   Лисичата опашка /Alopecurus pratensis/ произхожда от Европа и Азия, но вида е станал натурализиран в много области извън неговия естествен ареал, включително Австралия и Северна Америка. Растението се среща на пасища. Предпочина неутрална, влажна (но не подгизнала) и...