вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Директни плащания 2023ПРСР 2014-2020

ДФЗ отпуска 500 хил. лева за борба с доматения молец

Средстваполучиха 149 земеделски прозводителиСредстваполучиха 149 земеделски прозводители

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2023 г. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати (зеленчуци), но не повече от 3 500 лв./ха.

Схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ бе пренотифицирана и е със срок на прилагане от 10.05.2023 г. до 31.12.2029 г. Нотифицираният максимален бюджет за периода на прилагане (2023 – 2029 г.) е 7 000 000 лв.

Предстои ДФЗ и МЗм да изготвят изменения на указанията за предоставяне на помощта.

Виктор Павлов