петък, април 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоЖивотновъдство

ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектор пчеларство

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството в Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, относно подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление.
Видео указанията са публикувани в YouTube канала на Държавен фонд „Земеделие“, а ръководството е достъпно на интернет страницата на Фонда.
Припомняме, че от днес до 26 юли 2023 г. се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. Финансовият ресурс по тях за тази година е в размер на 10 091 365 лева.
Кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

Виктор Павлов