неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

ДФЗ започна кръстосани проверки

Експертите ще проверят всички кандидати за подпомагане на директните плащания

Теренни проверки на Физическите блокове 2015 за област Варна по общиниТеренни проверки на Физическите блокове 2015 за област Варна по общини
478Четения

Започнаха кръстосаните проверки по заявленията за Кампания 2018. ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че на 3 юли 2017 г. започнаха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2018. Те представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.

Виктор Павлов